Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky
Podpora:
(Starší strany)
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

pro stažení aktuální verze programu klikněte zde

Link pro stažení (download) je pouze pro smluvní uživatele.
(soubor je chráněn heslem)

 

Verze Popis
04.02.2020

 

Nová licence.

 

   
25.11.2019

 

Úprava procedury odeslání tisku smluv na tiskárnu. ( Problém se objevil po Windows Update 2019 - říjen )

Oprava hlášky při generování faktury typu "E" z odečtu.

 

   
30.10.2019

 

Rozšíření licencí FVS.EXE, GBS.Reports.exe - snadné zasílaní dokladů eMailem pomocí MSOutloku s okamžitým přehledem došlo/nedošlo, QR Platbou a formátem PDF.

 

   
10.10.2019

 

Rozšíření možností haléřového vyrovnání - DPH.

Úprava dle legislativy, v souladu se zákonem č. 80/2019 Sb. ze dne 12. března 2019 upravující zákon č. 235/2004 Sb.
Přidán nový generátor dokladů a jeho nastavení, který se automaticky zapíná dle nastavení.
HV - přidán přepínač Od "10.2019" nebo "Vše" - Automatické přepnutí na nový generátor dokladů - DPH HV od období 10.2019.

Úprava vyžaduje také nutné úpravy Vašich individuálních vzorů tisku dokladů ( Faktur, Složenek,... ,... )

Pokud používáte nový externí tiskový výstup GBS.Reports.exe s QR kódem a MS Outlookem je třeba tento vzor také upravit.

Při úvodním nastavení program rozšiřuje struktury moha tabulek - je třeba dát programu FVS.EXE potřebný čas na provedení změn v databázích.

Návod - popis :  otevřít v novém okně.


Zaokrouhlování po novele zákona o DPH od 1.4.2019

Haléřové vyrovnání již nesmí být odečítáno ze základu daně, jak tomu bylo doposud a mělo by být použito jen pro hotovostní platební styk.   Při tvorbě daňových dokladů se dá předpokládat, že hotovostní plaby budou probíhat u složenek, avšak z praxe víme, že mnozí odběratelé jimž jsou doručovány doklady ve formě složenky, často hradí doklad převodem z BÚ. Rovněž tak u faktur se často setkáváme s případy, kdy odběratel přijde uhradit fakturu do poklady podniku či snad sám iniciativně vyplní složenku na poště.  Z tohoto důvodu jsem připravili možnost, že každý uživatel se může rozhodnout sám, v jakém rozsahu danění zaokrouhlování faktur si vybere.

Generování faktur nyní používá 2 možností. Generování (a generátor) stávající a Generátor nový, který naplňuje nové položky. Uživatelé poznají který z těchto generátorů používají a to dle doplněného textu v něm. Pokud v generátor nevidíte + daň z HV a doplněnou aktuální novelu, pak je použit stávající Generátor (bez rozpočítávání HV na základ a DPH) . To který generátor je použit je definováno obdobím. Standardní nastavení a jeho použití je, pokud v Generátoru faktur máte nastaveno OBDOBÍ 10.2019 a zároveň je v dalších podmínkách volba Zaokrouhlit s DPH od....  (viz na konci popisu) je také vyplněno 10.2019.  Za těchto podmínek se používá do 9. měsíce původní generátor a od 10. měsíce tento nový.  V případě že používáte rozpočet HV na základ a DPH i pro období starší, řídí se použití nového generátoru vyplněním v položce Zaokrouhlit s DPH od  hodnotu: VŽDY.

Nastavení podmínek pro zaokrouhlování je ve volbě:   Generátor -> Další podmínky:

Druhý button v levém sloupci nabízí dvě možnosti:

1) Nezaokrouhlovat - potom další dvě volby pod tímto buttonem nebudou použity, program nebude zaokrouhlovat vůbec a veškeré doklady budou na haléře

2) Celkem na celé koruny -  zaokrouhlování bude podle matematického předpisu, od pětky nahoru, menší dolu. Každé zaokrouhlení bude rozpočítáno na základ a daň a to dle vzorce:  DPH HV = HV - (HV/1,15), základ pak jako rozdíl těchto dvou částek.    Zaokrouhlení však  bude provedeno POUZE pro typy dokladů, které jsou vyplněny v další podmínce (button hned pod touto volbou):

Zaokrouhlit jen typ (F,S,I) - zaokrouhlování bude použito POUZE pro typy zde uvedené. Pokud budete chtít pouze složenky, bude zde jen "S" (složenky budou zaokrouhleny, ostatní doklady budou na haléře) Pokud zde uvedete další typy budou zaokrouhleny. Pokud však používáte více typů (třeba "D") a nebude zde uveden, nebude se zaokrouhlovat. Rozhodnete-li se pro použítí zaokrouhlování pro všechny typy dokladů, musí zde být uvedeny všechny použité typy .

Zaokrouhlit s DPH od......   je poslední button, který se vztahuje k novému způsobu zaokrouhlování je datumový a určuje od jakého období bude rozpočítává HV na základ a daň provádět. Defaultní hodnota je 10.2019 Vyplní se ve tvaru MM.RRRR. Pokud jej chcete použít pro starší období než 10/2019 pak druhá nabídka tohoto buttonu je Vždy.  Tento datum je rozhodující právě pro použítí příslušného Generátoru ( popsáno v úvodu popisu).

Poslední nutná úprava se týká vzoru faktur a složenek. Úprava se týká vložení řádku pro HV (tak aby byl pod sloupci základů a daní) a možnosti použít i při tisku kopíí starších dokladů původně použité HV bez základu a daně.

Řádek H.V. je nyní v Rekapitulaci jako poslední před součtovým řádkem Celkem.   Pokud jej ve faktuře nevidíte (a nejedná se o tisk staršího dokladu) pak nemáte aktuální vzor, kontaktujte nás !!!   Může se tak stát třeba v přípdě opravných daňových dokladů a pod.

www.GB-SOFT.cz

 

   

25.09.2019

Modul na zpracování dálkově pořizovaných radio odečtů  API 2.0 připraven pro export/import automatického dálkového radio odečítání v terénu.

Manuál - popis :

otevřít v novém okně

Pořizování dálkových odečtů GB-SOFT FVS & DIAVASO Sensus RF

V hlavním menu pod volbou FVS.Odečty -> Externí pořízení odečtů -> Externí odečty - DIAVASO SensusRF

V této sekci jsou k dispozici okna pro: vytváření dávek pro odečítače, export dávek, import odečtených dávek, jejich kontrola či korekce a volba pro přesun do odečtů.

1. Vložení dálkově odečitatelných vodoměrů

 Při pořizování vodoměrů do FVS je nezbytné, aby se zadávalo číslo dálkově měřeného vdm CELÉ a SPRÁVNĚ.  Pokud již tyto vodoměry v evidenci FVS existují, je potřeba je zkontrolovat a případně opravit tak, aby obsahovaly veškerné nezbytné informace.....xxx

Pokud vodoměry v evidenci FVS ještě nejsou, je potřeba provést standardní výměnu vodoměru v odečtech a to formou přidání odečtu i pro tento nový vdm s nulovým počátečním stavem.

Varianta A - vkládání přes Odečty:

 1. pořízení odečtu na původní vodoměr
 2. kliknout na výměnu vodoměru, doplnit údaje o výměně vdm
 3. vyplnit údaje k novému dálkově odečítanému vdm
 4. kliknout na button "Přidat odečet s výměnou"

Aby šel druhý řádek uložit, musí mít jinou funkci než běžný odečet - doporučena je funkce V1.  Řádek s tímto dálkově odečítaným VDM je  v odečtech NEZBYTNÝ pro to, aby se mohl dostat do exportu pro odečítače.

Je-li typ IPERL, radiočíslo vdm lze odvodit a není nutno vkládat jeho radio číslo. Máte-li ale jiný druh, je potřeba zadat i radiočíslo vodoměru.

 

Varianta B - výměny VDM se provádí primárně v dtb. Vodoměry

Bude řešeno dodatečně, zatím používejte výše popsanou variantu z Odečtů.

 

2. Vytvoření dávky pro odečítače

U dávek pro export se předpokládá, že se budou opakovat, proto se po jejich vytvoření uloží do seznamu a lze je kdykoliv znovu načíst (a popř. upravit). Dávky se ukládají podle názvu (položka Dávka) a zařízení (pro zařízení), proto je dobré koncipovat systém v označování dávek tak, aby v seznamu v levé části formuláře bylo přehledné a srozmitelné. Pokud vybíráme z již vytvořených dávek, pak stačí dávku v seznamu označit a v pravé části formuláře případně upravit rozsah filtrovaných dat.  Dávky lze přidávat (ikona plus), mazat (ikona mínus), které jsou umístěny ve spodní části seznamu dávek.

Filtry pro výběr dat do dávky jsou:  obce, cykly, odběry, odběratelé, ulice. U každé z těchto položek je malý butto, který otevře odpovídající databázi k danému filtru, kde je možno po dvojkliku doplnit požadovaný výběr do filtru. U obcí navíc je dole seznam, který je navíc rozšíře o cyklus. Pokud však znáte hodnoty, můžete je rovnou vyplňovat, při počtu vícero hodnot použijte pro oddělení znak "," (čárku).

Pokud tedy budete používat filtry i za cykly, doporučujeme vybírat z obcí a cyklů ve spodní části formuláře, kde je již zajištěna správná kombinace.

Pokud odesíláte jen část odběrů, protože již odečty v aktuálním období existují, pak lze použít další filtr (označen červeým textem) Nezařadit do dávky při existenci období: __.__._____.  Filtr lze rovněž použít i pro odběry, u nichž byla například pořízena mimořádná faktrace v období předešlém.

Připrav - vytvoř dávku pro radio odečty  - volba, která podle vyfiltrovaných parametrů zvolené dávky vytvoří soubor pro odečítače.  V případě, že jsou zjištěny nesrovnalosti při vytváření dávky, zobrazí se hláška

Chyby které odhalí program se automaticky ihned zobrazí a to ve formě browseru v dtb. FVS_TEMP:EXPORT_LOG.db.  Chyby je nunto opravit a export provést znovu, dokud neproběhne bez chyb.  Jakmile jsou chyby odstraněny,  automaticky se zobrazí další záložka s označením Export PC - > Radio:

 

3. Odesílání dat pro odečítače

V této části jsou již konkrétní hodnoty odběrů / vodoměrů za vybranou dávku. Zobrazí se vždy poslední vytvořená dávka a každým načtením jiné dávky (nebo té samé po opravě dat) se znovu naplňuje. Informace zde zůstávají dočasně a jsou pouze vždy k poslední vybrané dávce. Data zde doporučuje projet optickou kontrolou, popř. zkontrolovat počty odběrů - zdali jsou všechny.

Browser otevře seznam odběrů v klasické formě databáze (s menu a funkcemi jako v ostatních dtb.)
Odeslat do rado odečtů spustí se připojení na server, na kterém se ukládají data pro odečítače a následně pak jejich odečty, tato volba tedy odesílá data čekající na odečet.
Srovnat dle: - primárně -  podle základního klíče z odběrů, tj. Obec, cyklus, odběr...
- dle ulic a č.p. 
- dle pochůzek (položka pochůzka v kartě odběru, pokud pořadí odběrů v dané lokalitě neodpovídá řezení ve FVS
Generovat pomocné ID  
Generovat index do jména pol.  
Reset DB vymaže tuto databázi (EXPORT_DO_FR.DB), spuštěním volby Vytvořit dávku se znovu naplní

 

Data lze editovat i v této formě tabulky, browser není potřeba otevírat a je to poslední možnot pro případnou úpravu, než se odešle pro odečítače.  Spuštění volby Odeslat do radio odečtů se zobrazí již formulář filtrující data na DIAVASO serveru. Formulář se skládá z hlavní nabídky v horní části ( připojení, odeslání, příjem, nastavení, export local),  v prostřední části je seznam všech odeslaných  dávek - tras z FVS. Ve spodní části je pak položkový seznam obsahu vybrané (podsvícené)  dávky - trasy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o samostatný komunikační modul, je po jeho spuštění zobrazena v základní win. liště ikona tří zelených pruhů. Program FVS v tento moment dává přednost tomuto modulu a pro návrat do FVS je nutné tento modul ukončit.

Tento formulář je spojovacím můstkem mezi FVS a serverem Diavaso. Nejprve je potřeba vyplnit nastavení připojení k serveru (zpravidla jednorázová záležitost) a následně provést připojení na server.  V seznamu dávek - pochůzkových tras vidíme všechny dávky na serveru, které jsou odečítačům k dispozici. Zároveň v položce progress můžeme sledovat v jaké fázi se dávka / pochůzka nachází (odečítá, ukončena). Pro zjištění aktuálního stavu vždy použijte refreš - button pro připojení na Diavaso Server. Po provedení odečtů v terénu a ukončení dávvky můžete nakonec provést příjem ze serveru zpět do FVS.

Pochůzkové strasy (prostřední část formuláře)

routeName  - název dávky = pochůzkové trasy  
status  - DEFINIED = dávka je připravena, je možno ji odeslat
  - IN_PROGRESS = dávka se zpracovává = odečítá se   (zde pozor, abyste znovu neodeslali dávku která se aktuálně odečítá a vy tak nepřepsali již načtené odečty v terénu tím, že odešlete znovu nulové konečné stavy !!!
- FINISHED = dávka je odečtena a vyexpotována z odečtového zařízení, tuto dávku je možno importovat zpět do FVS 
meterCount  - počet odběrů (vodoměrů) v dávce (trase) 
readCount  - počet již odečtených vodoměrů  

Informaci o ukončení odečtové dávky (trasy) vytváří uživatel v odečtovém zařízení. Jejím ukončení se taková trasa uzavře a již ji nemá k dispozici.

 

Diavaso tools (hlavní menu - horní část formuláře)

Připojení k serveru Diavaso  - spouští se před každým odesláním pochůzkové trasy  nebo přijetím zpět trasy s načtenými odečty; funguje i jako "refresh" zobrazeného formuláře, neboť ten - pokud nejste aktuálně připojeni - zobrazuje poslední načtené hodnoty a můžete se tak pohybovat v neaktuální prostředí které je "off-line" ! ! !
Odeslání trasy na server - před spuštěním této volby je nutné nejprve vybrat pochůzkovou strasu (v seznamu pod hlavní nabídkou), je-li vybrána proveďte Odeslání, následně se zobrazí protokol o připojení a vy můžete potrvdit tlačítko ve spodní části:  Odeslat data na server Diavaso.  Důležité je také to, aby dávka již na serveru nebyla a zároveň se nezpracovávala v odečtovém zařízení , to se tak můžete připravit o již pořízené odečty v terému  ! ! !
   Odeslat data na server Diavaso.
Příjem odečtů do FVS  - příjem odečtů je možný, když na odečtovém zařízení uživatel potvrdí ukončení odečtové trasy (v seznamu dávek se zobrazí u statusu FINISHED)
Nastavení připojení na server  - nutno vyplnit před prvním přípojením k serveru, základní údaje: IP adresa, port, uživatelské jméno a heslo (získáte od poskytovatele Diavaso) 
Export to local data  - exportuje dávku na vybrané lokální úložiště (slouží pro testování nebo jako forma zálohy dat) 
Ukončit  - uzavírá komunikační modul, návrat zpět do aplikace FVS 


4. Příjem odečtených dat z Diavaso serveru

Ukončí-li odečítač svou pochůzkovou trasu, je ve statusu u dávky hodnota FINISHED. To je informace o tom, že je možno již data načíst zpět do FVS. Načtení datového souboru je do datábáze EXPORT_Z_RO_FR a je možno jej nejen zkontrolovat, ale i editovat, filtrovat poznámky ještě před promítnutím do odečtů. K tomuto slouží část formuláře označená  ImportRadio -> PC  / ve formuláři Diavaso pak volba  Příjem odečtů do FVS

Nejprve provedete připojení k serveru Diavaso (první ikonka) abyste načetli aktuální hodnoty a nepohybovali jste se v prostředí "off-line". Následně vyberete ukončenou dávku (status Finished) a provedete Příjem odečtů do FVS.  Zobrazí se kontrolní  hláška "Načíst data trasy XXX ?"  a po jejím potvrzení dojde k přesunu hodnot ze servu do databáze FVS. Po dokončení se zobrazí již jen informační hláška o počtu načetených odběrů a počtu odečtených odběrů

Je-le načtení dokončeno, lze tento modul ukončit a následě pokračovat ve zpracování dat ve FVS a to v části formuláře označené  ImportRadio -> PC  . V levé horní části formuláře je k dispozici několik filtrů, pomocí nichž lze snadno zúžit skupinu dat pouze na ty, které potřebují zvýšenou kontrolu. U každého filtru je zobrazen i počet odběrů, kterých se daný filtr splňuje podmínku.  Jednolivé filtry lze i kombinovat, aktivují se pokud se "zaškrtne" označení před vlastním textem filtru.  Data můžete editovat ve spodní části formuláře. Vybraný (podsvícený) odečet zobrazuje nejdůležitejší hodnoty v části mezi Hlavní nabídkou v horní části formuláře a seznamem všech odečtů ve spodní části formuláře. Pohybem šipky nahoru-dolu nebo pomocí buttonů ve spodní části  lze přecházet mezi jednotlivými odečty.

Filtry:  Celkem odečtů , vyplněná poznámka, jen odečtené, výměna VDM, jen neodečtené, změna RFID, změna u VDM, označené statusem (naplňuje informací o případné chybě), se Alarmem od Diavasa, počet dataLogů

Statistika  - již automatizovné, není potřeba spouštět, jedná se o naplnění hodnot u výše uvedených filtrů a případné doplnění Statusu (je-li detekována chyba)
Browser  - otevře načtená data ve formě databáze ( EXPORT_Z_RO_FR.DB), zde je možná editace v plném rozsahu jak jej znáte z ostatních databází
Zrušit nulové K.S.  - vymaže z načtených dat všechny řádky, u nichž jsou nulové konečné stavy (nejsou odečteny anebo jsou bez pohybu) 
Příjem z radio odečtů  - spustí modul pro export/import dat z Diavaso serveru 
Vytvořit odečty  - z načtených dat vytváří odečtové řádky do dtb. Odečty, před spuštěním doporučujeme provést řádnou kontrolu načtených dat ! 
Reset DB  - vymaže obsah této databáze, lze spustit před každým importem 

 

5. Promítnutí dat do odečtů

Je-li proveden kontrola načtených dat, můžete přistoupit k závěrečnému kroku a to - promítnutí do Odečtů. Důležité je rozhodnutí, jak naložit s odběry, u nichž buď nedošlo k odečtu anebo není žádný pohyb (spotřeba), zda-li se budou do Odečtů promítat i tyto nulové řádky anebo se rozhodnete pro promítnutí pouze odběrů s načtenou hodnotou spotřeby. Po spuštění této volby se zobrazí formulář, ve kterém lze specifikovat parametry důležité pro promítuntí do odečtů a také kontrola, zda-li již takový odečet neexistuje (neexistuje-li odečtový řádek v daném období se stejnou funkcí a cenovou úrovní)

Období / kdy fakturovat: - hodnota, která se bude v odečtech doplňovat do položek Období odečtu a Kdy fakturovat do nově vytvářených odečtů
Cenová úroveň:  - hodnota, která se doplní do cenové úrovně 
Vytvářet odečty dle cenové úrovně  - rozpočítávání dle cenových úrovní (přesahuje-li odečet více než jednu cenovou úroveň), rozpočítání zajistí vytvoření z jednoho odečtů více řádků podle existujích cen / není-li volba aktivní tj. není zde zaškrtávátko pak i přes existenci více cenových úrovní řádek nerozpočítá a vytvoří se pouze jeden a to výše uvedenou jednou cenovou úrovní
Funkce  - přednastavená funkce místo OK (tu nedoporučujeme, aby nadále zůstala pro běžné odečty),  vzhledem k tomu že řádky na faktuře jsou řazeny dle Funkce měla by funkce být abecedně až za výměnou vodoměru (V1...); přednastavená funkce je tedy Z1 (je však možno ji změnit), nezapomeňte však tuto cenu vložit do dtb. FUNKCE
Funkce pro řádky s 0 spotřebou  - volba pro promítnutí i nulových odečtů, současně s tím možno i použít i jinou funkci, aby bylo možno odečet lépe selektovat 
Funkce pro řádky s poznámkou  - volba pro promítnutí nulových řádků které mají vyplněnou poznámku, současně i tyto řádky doporučujeme označit jinou funkcí, přednastavená je PO 
Poznámky do odečtů  - promítnutí poznámky odečítače do odečtu (doporučujeme však tyto poznámky nejprve zkontrolovat při přijetí dat z Diavaso serveru, aby se do faktury nedostaly nevhodné informace 
Doplnit datum odečtu u neodečtených  - volba je pro odečty u nichž není nutná spotřeba ale počítá se pevná složka ceny 
U nulových spotřeb posouvat datum   
Ukládat Alarm do odečtů a VDM  - promítne Alarm (upozornění) z odečtového softwaru, zpravidla zjištěné technické závady 
Aktivovat paušální složku ceny  - volba důležitá pokud používáte pevnou složku ceny, aby u nulových řádku mohla být vypočtena tato část ceny
Kontrola existence odečtů  - volba kterou musít spustit před vlastním vytvoření odečtů, provede se kontrola na existentci odečtu v daném období se stejnou funkcí a cenovou úrovní, pokud odečet existuje, je nutné opravit buď funkci v Odečtech anebo výše v tomto nastavení. Mějte při výběru funkce na zřeteli, že je to jeden z parametrů pro řazení dat jak v Odečtech tak i ve faktuře  (řazeno abecedně)
Vygenerování odečtů  - volba se aktivuje v případě, že byla provedena kontrola a nebyly zjištěny žádné nedostatky (aby se nevytvořily duplicitní řádky) 
Zpět  - návrat zpět do menu 
 X  - button v pravém horním rohu, umožňuje vrátit zpět promítnuté odečty  z dtb. Odečtu a opakovat tak promítnutí odečtů po případných upravách

 

Dojde-li k vytvoření odečtů, pak pokračujte v dalším zpracování těchto odečtů v dtb. Odečty a to kontrolou, případnou editací a nakonec vygenerování faktur. 

www.GB-SOFT.cz

 

   
05.09.2019

Rozšíření lincence pro CHVAK - GBS.Reports.exe a FVS.SensusRF.CM.API.exe

   
04.09.2019

Update FVS

Update - úprava - výpočet kontrolních číslic IBAN QR platby pro Raiffeisenbank, u které kód neprocházel.
Automatická oprava vzoru WIN.FVS.DOKLAD.FSI.FR3 modulem GBS.Reports.exe

   
27.08.2019

Update FVS

Modul na zpracování dálkově pořizovaných radio odečtů  API 2.0 připraven k exportu na dálkové radio odečítání v terénu - předběžná verze. +Náprava jinak pořizených dat

 

   
14.03.2019

Update FVS

 1. Automatická korekce vzoru WIN.FVS.DOKLAD.FSI.FR3
 2. Rozšířena kontrola vstupu odečtů.
 3. Možnost vyvolání formuláře vyhledání insolventnosti (tlačítko) [isir.justice.cz] ve formuláři odběratele.
   
06.03.2019

Update filtru dokladů eMailem EFDSI.

   
04.03.2019

GBS.Reports.exe update licencí.

   
27.02.2019

Update inkasa - eliminace posunu v GBS.Reports.exe

   
15.02.2019

GBS.Reports.exe update licencí.

   
04.02.2019

GBS.Reports.exe přidána možnost nahrazení OCR fontu (složenky) jiným u exportu do PDF, eMail.

   
31.01.2019

GBS.Reports.exe doplnění procedury odeslání pošty u nevyplněných eMailů.

   
29.01.2019  otevřít samostatně

GBS.Reports - tiskový a eMailový modul 2019 pro FVS

       Nový tiskový modul GBS.Reports je samostatný externí program, který přináší nově vytvořený vzor pro faktury (složenky, inkasa, doručenky) s mnoha funkcemi, jenž byly dlouho očekávány.

Odesílání dokladů v nativním formátu PDF s vložením QR Kódu (QR Platba) pro zrychlený způsob úhrady a zásadní změnou prošlo odesílání faktur elektronicky.

Technickou změnou je odesílání dokladů automaticky pomocí aplikace Microsoft Outlook ( dle jeho nastavení ) .

Doklady lze nyní odesílat hromadně buď za typ formuláře, jednotlivě (možnost se nabízí i pro ty odběratele, jenž nemají vyplněnou eMailovou adresu pro odesílání a nejsou odesílány automaticky) s tím, že lze eMailovou adresu příjemce lze doplnit ve finálním formuláři Outlooku.

Odesílat doklady lze na více než jednu eMailovou adresu.

Popis dokladu
Aktivace GBS.Repoprts
Popis menu GBS.Reports
Způsoby odesílání dokladů
Outlook
Info

Popis dokladu      

     U nového vzoru jsme se snažili docílit toho, aby se co nejvíce podobal stávajícímu, přesto jistých drobných změn doznal.  Ikony v záhlaví faktury jsou rychlou navigací pro nové způsoby odesílání faktur. Ikony jsou pouze v náhledu (netisknou se na žádném z dokladů ani se nedostanou do elektronicky odesílaných faktur či dokladů uložených v PDF. Ikony fungují jako automatický filtr - akce se týká vždy dokladu na kterém je ikona stisknuta. Stručný popis variant ikon přímo v dokladech :

🖂@ - modrý eMail:  doklad lze odeslat (doposud nebyl odeslán a zároveň má odběratel vyplněnou eMailovou adresu pro odesílání faktur el.)
🖂@ - černý eMail: doklad byl již odeslán
🖂@ - šedivý eMail: odběratel nemá k dispozici eMailovou adresu pro odesílání faktur el. - při pokusu o odeslání eMailu budete muset email zadat ve formuláři Outlooku.
🖂@ - červený eMail: doklad nelze odeslat a to z důvodu chybějícího dokladu v Prosaldu anebo odběratele Adresáři
🛠 - ikona pro volbu tisku pozadí ( formulář pro příkaz k inkasu, tisk textu Uhrazeno (bylo-li uhrazeno)  )
PDF - ikona pro export dokladu do souboru do PDF
🖶 - ikona pro tisk dokladu

      Nový vzor je univerzální pro všechny typy dokladů (faktury, složenky, inkaso, doručenky) a je dodáván pod názvem: WIN.FVS.DOKLAD.FSI.FR3. Tento vzor je nyní i nově ukládán do adresáře Faktury (kde jsou všechny zipy generovaných dávek faktur), tedy v podadresáři Data a automaticky je tedy vzor zálohován v záloze Komplet. Případné úpravy vzoru (logo a pod.) lze řešit individuálně.

 

Aktivace GBS.Reports

Aktuální verze  FVS umožňuje obě varianty tiskových modulů, tisk pomocí nového tiskového modulu se aktivuje jeho zapnutím a to ve volbě Nastavení - GBS.Reports.  Tisk pomocí GBS.Reportu lze tedy kdykoliv deaktivovat a tisknout doklad/y v dosavadním tiskovém formátu.

( Pokud máte zakoupenu licenci k modulu GBS.Reports.exe tak nápis o nutnosti dokoupení licence není viditelný. )

Menu GBS.Reports

Vyhledat Vyhledat první - vyhledá a zastaví se pouze na první nalezené hledané hodnotě
  Vyhledat další - vyhledává i další místa, pokud se hledaná hodnota vyskytuje na více dokladech (např. adresa, vodoměr, částka)
Navigace Začátek - pozice prvního dokladu
  Před - pozice předešlého dokladu
Další - pozice následujícího dokladu
Konec - pozice posledního dokladu
Info   - grafické zobrazení načtení celé dávky dokladů
WIN.FVS.DOKLAD.FSI.FR3 - název aktuálně použitého vzoru
    Strana x z X  , x s/s - info o aktuální stránce / z celkové počtu stran   a info o čase zpracování (v sec.)
Nastavení Tisk - odeslání dávky na tiskárnu ( zobrazení dialogového okna pro tisk, možnost výběru a nastavení tiskárny)
Zobrazení - tři režimy náhledu, které se cyklicky mění (100%, celý doklad na výšku (vejdou se až 3 vedle sebe), minimalizace (více dokladů ve vícero řádcích)
  Nastavení stránky - dialog pro nastavení parametrů stránky (orientace, okraje, formát)
Výstupy Reportu Otevřít výstup  
  Uložit výstup  
  Exporty  
  eMailem - hromadné odesílání dokladů zobrazeného typu vzoru (jen Fa, nebo jen Sl.), které mají vyplněnou eMailovou adresu pro odesílání faktur el.
Úpravy Reportu Otevřít report - otevření jiného vzoru
  Uložit report - uložení vzoru (po úspěšné editaci)
  Upravit design - editace aktuálního vzoru
Zavřít Zmiz - ukončení GBS.Reports

 

Způsoby odesílání faktur eMailem

Doklady lze odesílat hromadně, skupinově anebo jednotlivě:

1) Pro hromadné odeslání všech dokladů, jejichž odběratel má vyplněnou eMailovou adresu pro odeslání složí tato volba v hlavním menu. Zde jsou všechny dokladu bez ohledu na vzor, které budou odeslány elektronicky.

2) Pro skupinové odeslání dokladů  (buď v náhledu faktur, nebo v náhledu složenek, nebo v náhledu dokladu JEN elektronicky (E) se odesílají doklady pouze v rámci daného typu dokladu (jen faktury, nebo jen složenky...). K tomu slouží v menu GBS.Reportu ikona pro eMail:

3) Jednotlivě - volba vhodná pro nárazové zasílání dokladu (např. kopie, nebo jednorázové zaslání na adresu, kterou odběratel sdělí, aniž by nadále požadoval automatické zasílání faktur el.). Volba je přímo v náhledu dokladu, ikona eMailu v záhlaví.  Typy barev této ikony jsou popsány výše u popisu dokladu.

🖂@ 🖂@ 🖂@ 🖂@

OUTLOOK

Předností odesílání faktur eMailem pomocí aplikace Outlook je především v ucelení jednotnosti elektronické korespondence, uživatelé nyní vidí elektronicky odeslané faktury v odeslané poště, popřípadě obdržení informace o nemožnosti doručení zadanému příjemci.  Z technického pohledu "není potřeba již využívat SMTP serveru", jak tomu bylo doposud.

INFO   

- GBS.Reports je nový tiskový modul z FVS-ZIS, nejedná se o automatický upgrade FVS, ale lze jej zakoupením licence používat ve FVS. Licence je platná pro obě verze FVS i připravovaný FVS-ZIS.

- GBS.Reports je upřednostněn v režimu spuštěných aplikací před FVS - pro další používání FVS, je potřeba GBS.Reports ukončit !

- nově vytvořený vzor je nyní zahrnut v adresáři  Data/Faktury/Vzory

- pro odesílání dokladů elektronicky se využívá aplikace Microsoft Outlook

- elektronicky odeslané doklady se zároveň zapisují do ProSalda, kde se zapisuje datum odeslání a adresa(y) na kterou byl zaslán

- pokud potřebujete zadat více jak jednu eMailovou adresu pro odesílání faktur ( v kartě odběratele - Adresář), pak je potřeba položku jednorázově zvětšit. Před touto operací doporučujeme vytvořit zálohu dat, test databází a připomínám že ostatní uživatelé by v průběhu této procedury neměli pracovat ve FVS.  Změnou položky dojde ke ztrátě klíčů, bude tedy potřeba je znovu vytvořit, zde rovněž ostatní uživatelé čekají.

Přiklad exportu - přílohy PDF

 

 GB-SOFT.cz podpora pro FVS

 Popis bude v nejbližší době ještě doplněn...

 
   
04.01.2019

Aktualizace FVS dle legislativy 2019

Do nového roku 2019 vstupujeme s legislativními úpravami, které jsou stále ještě v jednání poslanecké sněmovny a zcela ne nabyly právní účinnosti.  Ta se předpokládá na červenec nebo září r. 2019.

 1. Změna výpočtu DPH u plateb přijatých předem (DPH u záloh)

  Doposud:
  byl používán pro výpočet DPH u záloh koeficient shora  (% děleno 100+%) tj pro 15/% sazbu DPH 0,1304. Zaokrouhlování mohlo být na celé Kč.
  příkl.:    1000 * 0,1304  = 130,40 (DPH) a  1000-130,40 = 869,60 (základ)

  Nově:
  Přijatá platba děleno jedna celá a v desetinách je sazba DPH, výsledek musí zůstat bez zaokrouhlování na celé koruny. příkl.:  1000/1,15 = 869,56  (základ) a 1000 - 869,56 = 130,44 (DPH)
  U záloh s hodnotou do řádů tisíců je rozdíl minimální, u větších záloh v řádech desetitisíců a vyšších jde rozdíl do korun. Tuto informaci uvádíme z důvodu, aby uživatelé kteří tisknou platební předpisy obsahující základ a DPH mohou mít oproti stávajícímu výpočtu jiné hodnoty v DPH a základu.

  Od kdy? :
  Změna by může být používána buď se změnou sazby, ale nic nebrání jejímu použití již od 1.1.2019.
  Změna není v programu nastavena na fixní datum platnosti od, neboť termín účinnosti není znám, proto je tedy pouze a jen v kompetenci uživatelů, od kdy si sami tuto změnu nastaví !  
  Tento parametr je pod volbou: Generátor - Další podmínky - Nastavení záloh:  Změna výpočtu DPH záloh 2019 od:
  přednastavená hodnota je 01.07.2019

   

  V momentě, kdy začnete využívat nový způsob výpočtu DPH u záloh (tj. od data nastaveného v Dalších podmínkách) je potřeba provést i úpravu vzoru Dokladu o přijaté platbě  a Zálohové faktury (máte-li v nich uveden rozpočet úhrady na základ a DPH ! ! !
   
 2. Změna sazby DPH pro vodné a stočné

  Nová sazba stále čeká na schválení novely zákona o DPH, předpokládaný termín je polovina roku 2019.  Program pro tuto změnu nepotřebuje žádné úpravy, uživatelé pouze vloží novou cenovou úroveň do ceníku a do tabulky zalohy_dph.db a to s novou sazbou DPH a datem od kdy bude nová sazba platit.


   
 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2018, 2017-2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2019 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 28.11.2022 13:54:50