Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
  Příprava 2 složky

Podpora: Aktuální, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

 

 

Strana roku 2001

Odkaz na aktuálnější stranu podpory je zde.

Verze  Popis
17.01.2002
 (pro Nymburk, Kolín a ..)
Nové možnosti, dle Vašich požadavků
 1. Různé možnosti automatického rozpočítaní paušálů
  1. Nezaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 a zvýšené m3
  2. Zaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 a zvýšené m3
  3. Nezaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 = zvýšené m3
  4. Zaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 = zvýšené m3
 2. Možnost v odběrech automaticky naplnit průměry přípojek z databanky vodoměry průměry VDM.


 
16.12.2001
 (pro Příbram,
16.-Nymburk
)
Drobné úpravy v programu
 1. Upraven generátor paušálů. (pro K.H.)
 2. V databázi ODBĚRY nová položka "Průměr přípojky". (v podkartě districty)
 3. Nová podkarta uživatelské položky.
 4. Změna fontu ve formuláři při změně vodoměru v rozlišení 1024
 5. Upraveno naplnění zvýšeného měsíce (16)

 

 
16.11.2001
 
Nově integrována instalační procedura automaticky zjišťující a instalující novou verzi programu přímo z WEBu internetu.

Novou funkci najdete v hlavním menu programu:

 
05.11.2001
(pro SMLOUVY)
Pro majitele modulu FVS-SMLOUVY:
SMLOUVY ve formátu HTML

Rozšířena možnost o dynamické generování smluv za vodné, stočné, vody srážkové, jiných zdrojů, záloh a odpadních limitů a podobně ve formátu HTML pro snadný formát, tisk, evidenci, publikaci na intranetových / internetových stránkách.

Ukázky vygenerovaných smluv: (v ukázkách nejde o obsah ale o formu)

 1. Vzor dle odběrů obyvatelstvo
 2. Vzor dle odběrů podniky
 3. Vzor dle tématu podniky

V generátoru smluv si nyní můžete vybrat smlouvy ve formátu *.rtf nebo *.html (word nebo internet):

Vzory smluv jsou ke stažení v sekci sestavy.

 

 
21.10.2001
(pro VOSS)
Úprava předávání dat do systému CODA financials
 
18.10.2001
(pro K.H.)
Doplněn nový rozšířený report o počtech odběrných míst.
Nově upraven generátor PF dle požadavků K.H.
 1. Zápis o hromadné penalizaci se promítne do všech faktur.
 2. PF uhrazených faktur se opětovně negenerují.
 3. Další požadované úpravy budou následovat.

Přepočítání paušálů lze nyní spustit ručně.

 
24.09.2001
(pro jednoduché účetnictví)
Nový volitelný způsob automatického zaúčtování při úhradě v jednoduchém účetnictví:

 
11.07.2001
(pro OuVaK Vrdy)
Nová licence pro OuVaK Vrdy.
 
02.07.2001
(pro VOSS)
 1. Výpočty účinnosti různých typů vodoměrů.

Pokud jste měnily v určitém období jeden typ vodoměrů za jiný typ vodoměrů, potom můžete zjistit vliv typů vodoměrů na spotřeby. Následující formulář slouží k výpočtu průměrných spotřeb před výměnou a po výměně. Tlačítko <START> Vám vypočte a vytvoří databázi, ze které můžete vytvářet libovolné výstupy - sestavy, grafy a reporty.

 

 
24.06.2001(c)
(pro Beroun)
 1. Upřesněn pronájem vodoměrů.
 2. Přehledné informace o aktuální dávce faktur přímo v menu.
 3. Vstupní uživatelské jméno si program opět pamatuje.

18.06.2001(b) Rozšíření SIPA na multi krajové licence.
 

18.06.2001
(bonus upgrade)

 

GB-SOFT TTS hlasová syntéza

 

Microsoft Agent

Hlasový výstup v českém jazyce.  
Zde je odkaz na popis instalace

 
13.06.2001
(pro VOSS)
 1. Rozšířeny informace o odběrném místě pro potřeby sledování provozních vodoměrů a sledování ztrát.
 2. Optimalizováno zjištění dat na Vašem pevném disku. Nyní je zobrazena nabídka přepnutí dat ihned. Tlačítko obnovit je třeba použít pouze při vzniku nové databáze podniku - či provozu.

Tato optimalizace je použitelná jen pro podniky, které zpracovávají data za vícero subjektů nebo sledují i provozní vodoměry za účelem zjištění ztrát ve vodovodní síti.

 
03.06.2001
(pro Příbram)
Úprava: Náhledy faktur a složenek číslují pořadí zobrazovaných faktur.
 
14.05.2001
(pro VaMe)
Úprava paušálních sazeb za pronájem vodoměrů. (paušální cykly se již nyní negenerují)
 
03.05.2001
(pro ZIPER)
Nová licence pro ZIPER s.r.o.
 
11.04.2001
(pro mVaK VaMe)
Paušální sazba za VDM + 1 (automatické rozpočítávání paušálních jednotek).
 
29.03.2001
(pro Chodské VaK)
Drobné úpravy a zrychlení startu programu.
 
09.03.2001
(
pro
VOSS
a
K.H.
)
 1. Podpora pro interaktivní sestavu (v galerii sestav).
 2. Export dat rozhodovací kostky do excelu. (druhý pokus)

 
02.02.2001
(pro V.M.)
Znovu zprovozněn opis karty OM v odečtech.
(tento update upraví jednu sestavu (Opis karty OM) a změní typ proměnné "zakazka" v adresáři.)

PS:Děkujeme za upozornění pracovníků VAKu V.Mýto

 
29.01.2001
(pro VOSS)
(b) Rozšířeny dohadné položky o možnost definice nové - budoucí ceny.
 1. Před rokem 2001 - zachovaný původní formulář.
 2. Databáze rok 2001 a více - databanka DB a nový formulář.

Nově rozšířený formulář se otevře v databance dohadných položek :

 1. Položka Název umožňuje identifikaci věty D.P.
 2. Položka [Nové ceny]:
  Umožňuje vyplnit datum budoucí cenové úrovně.
  (je předpokládáno že budoucí cenová úroveň je vyplněna v ceníku)
 3. Zaškrtávací políčka vedle koeficientů:
  Specifikují má-li se použít cena v odečtech či budoucí ceny (zaškrtnuto).
 4. Tlačítko [Uložit jako vzor]:
  Umožňuje kopírovat data z věty do vzoru věty
 5. Tlačítko [Načíst vzor]:
  Umožňuje načíst data z posledně uloženého vzoru do věty

Podrobnější popis bude následovat v následujících dnech.

PS:pro Míru:
U nových cen není v ceníku vyhledáván typ ceny(z odběrů), ale kód statistiky (z odečtů).
Je tedy nutné v předpokládaných cenách v ceníku uvést jako typ všechny kódy existujících statistik.

 
21.01.2001
(pro VOSS)
Rozšířeny údaje v evidenci vodoměrů.

Databanka vodoměrů je rozšířena o položky :

 1. Poslední odečet
 2. Konečný stav
 3. Počet zpracovaných m3

Položky lze použít v sestavách vodoměrů pod přezdívkami :

 1. posledni_odecet
 2. posledni_ks
 3. zpracovane_m3

Tyto položky se automaticky doplní z údajů v databance odečty po stisku tlačítka 

 
12.01.2001
(pro BEROUN)
Rozšířeno nastavení účtu záloh - SIPO.

V hlavním ikonovém menu :
[Generátor]-[Další podmínky]-[Nastavení záloh]
lze nyní doplnit i účet SIPO.
(Pokud jej nevyplníte program účtuje na stejný účet jako mají zálohy - původní nastavení)

 
08.01.2001/b
(pro VOSS)
Rozšířen export do účetního systému CODA financials.

Přidány jsou následující položky:
 1. EXTREF2 = Číslo obce
 2. EXTREF3 = První číslo obce

Rozšíření je export faktur a záloh.

 
08.01.2001/a
(pro K.H.)
Nové možnosti generování paušálů
 1. paušální vodné a stočné
 2. paušální voda z jiných zdrojů
 3. paušální voda srážková

Podrobný popis zde a ke stažení ve formátu doc zde. (zazipováno 73kb)

Hlavní význam :

 1. Lze vyfakturovat m3 nedělitelné 12
  Měsíční paušál 130 m3 za rok:
  130=(11*10)+(1*20)
  jedenáct měsíců se fakturuje 10 m3 a dvanáctý (volitelný) 20 m3
 2. Zajištěno automatické spuštění a zastavení v určitém období.

PS:Po instalaci program vytvoří nové položky v databázi odběrů a naplní je hodnotami z ročních hodnot stávajících paušálů.

 
14.12.2000
(pro K.H.)
Drobné rozšíření a úpravy
 1. Možnost zapnutí a vypnutí rozšířené kontroly editace odběrného místa
 2. Formulář saldo faktura = odstraněna hláška "Problém s QueryPF"
 
02.12.2000 Update programu pro PSION WorkAbout a HC.
 
28.11.2000 Nová licence pro Ja.Ku.CZO Va.Me. 
   
23.11.2000 Automat zaúčtování úhrady PF (podruhé + about E.B.)
 1. Automaticky se doplní účet z nastavení salda Nastavení úhrad | Účet tržeb PF

FIX evidence VDM
(pro VaK K.H. & ost.)

 1. Výměna vodoměru v databance VODOMĚRY <F10> (při neexistenci klíče VODOMERY)
 2. Změna odběratele při zadávání odečtů (promítnutí nového odběratele do evidence VDM)

Při neshodách program provede korektní nápravu. 

   
17.11.2000 Nově přidané kontroly při zadávání dat do karty odběrného místa:
(na požadavek E.Š. pro V.M. a podobné případy)
 • při vyplnění % nebo paušálního dělení a současně:
 1. není vyplněna cena 2
 2. není vyplněna statistika 2
 • Nevyplnění % a paušálního dělení a současně:
 1. je vyplněna cena 2
 2. je vyplněna statistika 2

Při pokusu o uložení nesprávně vyplněných dat program zobrazí upozornění na nesrovnalost v datech a vrátí obsluhu do KARTY ODBĚRNÉHO MÍSTA.

 

   
03.11.2000
 1. Do databáze vodoměry a formuláře, byla přidána položka Pečeť. (Pro VaK V.M.)

  ps:Položka Pečeť je číselná 0-99999999. (Název v databázi VODOMĚRY.DB pro sestavy (montážky) je: PECET_CISLO)

 2. FIX 20-ti sestav SALDO_FAKTURY nasčítaně za názvy odběratelů. (sestavy nasčítávají za položku dávka místo položky název odběratele - následek upgradu z 13.08.2000 po přidání položky DAVKA)

 

24.10.2000 Tento update je aktuální pouze pro uživatele používající systém CODA financials.
Úprava exportu m3 do CODA financials - multi divize.

ps:Do čísla dokladu prosím zadejte jako první znaky aktuální číslo divize.

 

16.10.2000 Úprava licencí pro Bruntál a Příbram.
Fix tisku kopie faktur z adresáře.
05.10.2000 Optimalizace :
 • Velikost stahovaného samorozbalovacího programu byla zmenšena 3.5MB na 2.5 MB.
 • Velikost vlastního programu (FVS.EXE) byla zmenšena z 7.8MB na 2.5MB
 • Nové uživatelské rozhraní stahovaného programu (update):

U síťových aplikací se díky zmenšení hlavního programu očekává zrychlení.
V aplikaci nebyl ubrán kód, ale byla použita vysoce účinná komprimační metoda exe souboru.

03.10.2000 Fix - Úprava zaokrouhlení PF pro K.H.
 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

   

©  GB-SOFT 1989-2006 ® GB-SYSTEMs

* Upraveno 02.05.2004 13:10:04