Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
>> Gelerie sestav
>> Psion HC-WA

Podpora: Aktuální, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

 

 

Strana roku 2000

Odkaz na aktuálnější strany podpory je zde.

Verze  Popis
01.10.2000 Fix - PF, voda srážková a paušály pro K.H. + Kolín
14.09.2000 Úprava licence pro Dobříš + účet dal HV dle statistik
+ pro VOSS podpora -> Psion WORKABOUT

+ fix PF pro K.H.
06.09.2000

 

Úprava pro VOSS - Export dohadné položky do CODA financials
+ fix uložení nastavení CODA exportu
+ export dat na střediska (bez *.lck) Export_strediska_ZIP.exe
(soubor rozbalit do adresáře \GB-SOFT\WIN_FVS) (typ multi.SQL)
Upozornění:
Přečtěte si prosím informace o verzi z data 13.08.2000
28.08.2000

 

Nové možnosti pohledu na data :
Rozhodovací kostka (Decision Cube)
Upozornění:
Přečtěte si prosím informace o verzi z data 13.08.2000
- Reporty nyní můžete zaslat do :
 1. MS Internet explorer
 2. MS Excel
 3. MS Winword
 4. Rozhodovací kostka
 5. GB databáze

Do kostky zvolte vždy :

 1. Nasčítat+počty
 2. Nasčítat
 3. Počty

Volba "Opis" není použitelná pro Rozhodovací kostku

 
Nová volba Kostka
 1. Pohled na odečty
 2. Pohled na dohadné položky
  (jen pokud jsou vygenerované)
 
Formulář Rozhodovací kostky (Decision Cube) Vám umožní rychlé pohledy na data z různých stran.

Zobrazení je současně hodnotové a grafové.
Sloupce a tlačítka položek lze přesouvat formou drag&drop.
+pravé tlačítko vyvolá rozšířené menu

decosion_cube.jpg (100728 bytes)
13.08.2000 Optimalizace - generátoru faktur -
Upozornění:
Instalace této verze trvá i s nutným automatickým převodem dat 1-6 hodin v závislosti na rychlosti PC a síťové/nesíťové aplikaci. Doporučujeme pustit nový program před koncem pracovní doby.
Podrobný popis Vám zasíláme poštou a doporučujeme si jej před instalací pečlivě přečíst.
- kompletní upgrade databází o položku "DÁVKA"
- možnost rozšířeného generování faktur v jeden den
- možnost vrátit libovolnou dávku faktur do stavu před vygenerováním : 
vraceni stavu.jpg (84239 bytes)
- nový formulář historie generování faktur historie davek.jpg (91330 bytes)
- Okamžité generování a tisk faktury/složenky i při pořizování dávky. Po stisku tlačítka <generuj> se zobrazí podmínky generátoru s (viz. dále) karta_odectu_generuj.jpg (116570 bytes)
předvyplněnými podmínkami - po stisku tlačítka <generuj fakturu> program vygeneruje a zobrazí k tisku fakturu aktuálního oběratele podminky_generuj_z_odectu.jpg (128069 bytes)
- obousměrná komunikace s účetním systémem CODA Financials export_faktur_a_zaloh.jpg (78228 bytes)
- nová podkarta v adresáři - uhrazené & neuhrazené pohledávky v systému CODA financials. (komunikuje na bázi c/s r.o.) Adresar-coda financials-pohledavky-zoom to 750.jpg (88294 bytes)
- volitelné menu CODA  (nyní může nahradit nabídku interního Salda VF) menu_coda.jpg (57342 bytes)
10.07.2000 Optimalizace - Databází a zatížení procesoru
+ Fixace salda k datu
13.06.2000 Fixace 150 otevření databanky. (pro Stavokomplet)

Editace - změna již vygenerované dávky faktur wpe1.jpg (39390 bytes)
Editace faktury a její tisk wpe4.gif (30640 bytes)

29.05.2000 Možnost zapnutí nových automatických rozšířených řad pro dofakturaci a vrubopisy - (pro VaK Kutná Hora).

Nová volba vedle "Číslo následující faktury" vyvolá nastavení
ukázka po kliknutí na následující :wpe1.gif (25949 bytes)

a zde nastavíte (zapnete/vypnete {standardně vypnuto}) nové rozšířené číselné řady dofaktuací a vrubopisů
ukázka po kliknutí na následující :wpe1.gif (13413 bytes)

ps:generátor faktur při přegenerování se automaticky vrací k původním číslům jako u klasických faktur.

25.04.2000 Fixace - upomínky -> zaevidovat jako odeslané - (pro VaK Kolín).
24.04.2000 Doplněna možnost kontroly saldokonto - položka neuhrazeno.
Kontrola polozky neuhrazeno.gif (55612 bytes)
17.04.2000 Úprava salda archiv a úhrady (doporučený upgrade), Nová licence pro STAVOKOMPLET s.r.o.
30.03.2000 Fixace paušálů vody srážkové a jiné zdroje pro CHVaK. Úprava SIPO 2000.
25.03.2000 Fixace upomínek pro KOLÍN - doporučujeme všem uživatelům provozujícím saldo - upomínky.
16.03.2000 Fixace paušálů pro BEROUN - NYMBURK
14.03.2000 FVS ++ Úprava H-Složenek pro BRUNTÁL
Úprava licencí pro PŘÍBRAM - 4xPC
Nyní máte možnost vrátit data saldokonta k libovolnému datu:
wpe3.gif (21288 bytes)
Program generuje pomocné databanky salda v určitém zadaném období
Vaše aktuální data salda nejsou ovlivněna.
07.03.2000 Možnost přepnutí tisku datumu generování paušálů - dle požadavku VaKu Nymburk

Výsledné datumy paušálů od-do jsou nyní např. u čtvrtletních
01.01.2000 - 01.03.2000 nebo nově 01.01.2000-31.03.2000 (zapnuto)
Zde je místo kde se nastavení realizuje :
Generátor - další podmínky - nastavení paušálů - spodní hrana formuláře
wpe7.gif (18210 bytes)

Rozšířeno menu lokálních nabídek v datech o volbu REPORTY-Excel-WinWord-IE + možnost reportu otevřít jako mrtvou databázi.
wpe5.gif (32973 bytes)

23.02.2000 Možnost omezení generování HPÚ pro Č.P. od určité hodnoty
Zde je místo kde se nastavení realizuje :
wpe3.gif (31906 bytes)

Upraven příjem dat SIPO 2000

16.02.2000 Možnost nastavení okrajů tisku ve smlouvách V&S
Zde je místo kde se nastavení realizuje : 

wpe6.jpg (26736 bytes)
Přidána volba omezení generování upomínek na F,S,I.
Upraven export do BYZNYSu - zaúčtování.

10.02.2000 Přidána volba pro výstupy v html pro Internet explorer, Excel, WinWord:
příklad dotazu:
Nasčítej dle období položky hodnota a neuhrazeno:
Klikněte na obrázek pro zvětšení
preview sql report.gif (31016 bytes) a zde pro výsledný report
24.01.2000

Upraven průvodce výměny VDM maska cejchu:


Náhledy dat (BROWSER) již nepřechází automaticky do editačního módu (jen po F2)
Možnost vypnutí kontroly účtu v adresáři + přidána položka "předčíslí účtu"
Odstraněn problém s maskou při mazání data odebrání VDM při editaci vodoměrů

10.01.2000 úprava kódování češtiny v sestavách + export do systému BYZNYS(r)
03.01.2000 Podpora SIPO 2000 (PS: manuál je ve výstavbě)
05.12.1999 Kontrola struktur databází, odeslání a příjem vzorů QR2 a Generátor HPÚ pro závazky

15.11.1999 Vzory pro upomínky + složenky AV stažení zde pro verzi od 10.11.1999 (50KB)
(rozbalit do adresáře \\GB-SOFT\WIN_FVS\UPOMINKY)

Vzory pro penalizační faktury + složenky AV stažení zde pro verzi od 10.11.1999 (50KB)
(rozbalit do adresáře \\GB-SOFT\WIN_FVS\PENALE)

Automatické doplnění masky datumu v sestavách pro saldo.

Znovu zprovozněna volba obnova dat komplet.

Přepnutí dat podniku nyní nabízí jen hlavní adresáře dat. (jen pro multi fakturace FVS vícero podnikům (Davle)).

10.11.1999 Tisk Upomínek a PF dle složenek a faktur (FSI), nebo jen faktur a jen složenek.
-Bohužel je třeba texty upomínek a PF znovu zadat, nebo překopírovat z původních zdrojů QR2.
Před zobrazením náhledu tisku je zobrazen dotaz na typ tisku:

Opravena možnost starého tisku faktur-složenek. (pro VaK Nymburk)

Možnost děleného zálohování FVS a SALDO

Opis pohledávek dle kategorií 30,60,90,120.... + dalších více jak 65 sestav pro saldo
Je potřeba si stáhnout  databanku sestav sestav.

Funkční opis starého typu faktur z odečtů

Možnost propustit více úhrad záloh v jednom měsíci

Nová volba pro vcucnutí sestav z galerie na WEBu.

Opraveno párování záloh v pořizování úhrad v saldu

Možnost vypnutí okamžitého zjištění existence dokladu při vkládání úhrad. Užitečná možnost pro pomalejší PC
(Doklad se vyhledá až po stisknutí ENTERu).

 

Potřebné soubory pro export do BYZNYSu dokl.dbf a fa_vyd.dbf
(zkopírovat do adresáře \GB-SOFT\WIN_FVS)

Nový vzor HPÚ stažení zde (HPU_05.12.1999_QR2_ZIP.exe)
(rozbalit do adresáře \GB-SOFT\WIN_FVS\HPU)

15.10.1999 Převod salda DOS -> WINDOWS
15.10.1996 FVS třetí vydání (WINDOWS)
05.01.1993 VODNE532 druhé vydání (MSDOS)
15.10.1989 VODNE532 první vydání (MSDOS)
 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

©  GB-SOFT 1989-2010 ® GB-SYSTEMs

* Upraveno 02.05.2004 13:10:00