Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Hlasový výstup

Microsoft Agent
 

MDA/XDAII

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt
Privát menu

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky
Podpora:
(Starší strany)
2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

pro stažení aktuální verze programu klikněte zde

Link pro stažení (download) je pouze pro smluvní uživatele.
(soubor je chráněn heslem)

 

Verze Popis
01.06.2015
12.05.2015
Nový export FVS do Aconta *.scv. Ke stažení zde (aktualizace dle požadavků z 01.06.2015). Program exportu předpokládá funkční instalaci FVS.EXE na PC, kde je spouštěn...


 

 

10.04.2015 Úprava exportu pohledávek do Software OK
 

 

25.03.2015 Nová licence na smlouvy pro FVS.
Nová verze modulu ISIR ke stažení zde.
 

 

17.03.2015
Rozšíření pro smlouvy: Nyní po změně vzoru smlouvy máte možnost k odběru přiřadit i spoluvlastníky, které lze vytisknout ve smlouvě.


 

 

02.02.2015
Rozšíření pro smlouvy: Nová položka popis umístění VDN 2 (v kartě odběru za položkou popis)

 

 

11.01.2015 Volitelný modul ISIR pro FVS - ONLine zjišťování insolventnosti odběratelů. Ke stažení zde.
FVS.ISIR.EXE

Služba sledování justičního rejstříku ISIR v návaznosti na Adresář z FVS


  1. Popis služby

  2. Manuál

  3. Cenové podmínky
  1. Popis služby


    Tato služba je určena ke sledování justičního rejstříku ISIR, kde dochází k poměrně živému zápisů dlužníků, kteří jsou v jakémkoliv vazbě na zápis v insolvenčním rejstříku (od návrhu, přes jeho uznání, vyjádření či zrušení insolventnosti a oddlužení). Ze strany poskytovatele se tedy jedná o webovou službu (dále je WS) postavenou na několika variantách dotazů a k nimž v závislosti na jednoznačnosti dotazu vrací odpovědi, která funguje on-line, nikoliv na poskytnutí databáze, se kterou by se dalo pracovat lokálně na serveru uživatele.

    Služba není součástí programu FVS a to  v souvislosti se značným objemem dat, který poskytuje webový portál, extrémní zátěži webové služby a to jak z hlediska objemu dotazů dalších uživatelů, tak z hlediska čitelnosti databáze. Jedná se tedy o externí utilitu, která pouze před spuštěním vyžaduje ukončení programu FVS, aby mohlo dojít k případné úpravě struktury dat v dtb. Adresář. Po spuštění této utility pak lze program FVS běžně používat.  1. Manuál - popis použití

 

II.a Hledání

Parametry pro hledání jsou uvedeny v levé horní části formuláře a lze je libovolně kombinovat a rozdělit na dvě skupiny, dle jednoznačnosti hledaného parametru a k tomu adekvátně vrácený počet odpovědí:

II.a.1 IČO, RČ - jednoznačné parametry, podle kterých je hledání rychlé a přesné

II.a.2 Datum narození - parametr s nižší validitou a zadání může vyhovovat více adeptů

II.a.3 Příjmení a jméno - parametr s nejnižší validitou, zadání (např. u vietnamských jmen) vyhovuje poměrně značné množství  adeptů a WS tak vrací mnohdy i přes tisíc odpovědí, které pak musíme po přijetí redukovat (kontrola se provádí dále na shodu v položkách: čp a psč (textové položky jako název obce a ulice jsou záměrně eliminovány)


Doporučené nastavení: IČO a RČ

 

V případě aktivních i dalších parametrů dochází jak ke zbytečnému zatížení WS, tak i úměrně dlouhé době zpracování a filtrování dat.


II.b Zpomalení

Vzhledem k velkému zatížení severu poskytující WS dochází i k regulaci počtu odpovědí. Pokud ovšem WS není zahlcena v poměrně krátké době větším počtem dotazů, dochází k poměrně rovnoměrnému zasílání odpovědí. Účelem zpomalení je předejít případnému vyloučení vaší IP adresy pro zasílání dotazů z důvodu extrémního zatížení serveru poskytujícího SW.

Pro účel regulace počtu odchozích dotazů za minutu jsou k dispozici dva parametry:

50 dotazů/min     - použijte, je-li WS přetížena, odpovědi serveru poskytujícího WS jsou s velkou prodlevou

100 dotazů/min   - rychlost optimalizovaná pro rychlé zpracování dat bez většího zatížení serveru poskytujícího WS

Jen pohledávky   - filtr který ve výsledcích z insolvenčního rejstříku omezuje výstup pouze odběratele s pohledávkou v Saldokontu avšak filtrování na WS dochází pouze dle výše popsaných bodu 1-3.

Pokud tato volba není aktivní, prohledává všechny odběratele v adresáři a tím získáte možnost zajistit případného dlužníka ještě před kumulací vašich pohledávek.

 


II.c Poslední nalezený ISIR

Jedná se zobrazení poslední nalezené informaci v InsR  vč. aktuálního statusu. Zobrazení slouží jen k přehledu o rychlosti zpracování, popř. možnost zjištění u kterých odběratelů se vyskytl problém.

Status

Hledá se:        zobrazení aktuálně zpracovávanou větu v položkách: IČO, RČ, Jméno, Soud projednávající IR, rok zápisu, stav, status a ročník IR
Prověřuje se:   info o počtu pořadí aktuálně prověřovaného “adepta” z celkového počtu odběratelů

 

About:            info o aktuální licenci na tento produkt


II.d Logy (v pravé horní části)

 

Opáčko    - počet opakovacích pokusů v případě že není odpověď ze serveru WS u daného adepta, optimálně 50, minimálně 20

Ve formě zaškrtávátek lze povolit zaznamenávání údajů ve formě logu:

Ignorovat chybu - není-li se opakovaně odpověď od WS, pokračuje dalším adeptem

Logy nenalezené - do logu zapisuje všechny hledané adepty, které nenalezl v ISIRu

Logy nalezené - do logu zapisuje všechny nalezené adepty v ISIRu

Logy problémů - do logu zapisuje zjištěné chyby/nedostatky


II.e Číselné hodnoty:

č. v pravé dolní č. (obr:452) je váš počet adeptů v Adresáři odpovídající zadaným filtrům

Timer - časovač, ukazuje aktuální dobu zpracování dat z WS

Počet - výsledný počet adeptů, které mají zároveň i zápis v InsR.

Neshoda - počet odpovědí vrácené WS,ale nevyhovují; shodné jméno- adresa ne

Repeat - počet odeslání dotazů na jednoho (aktuálně hledaného) adepta - číslo v závorce se plní až  při získané odpovědi

X: -

Log - button pro zobrazení výsledného logu


II.f Aktualizace ISIR - tlačítko pro spuštění této služby

Stop    - přerušení celé akce, lze pokračovat dojde-li však ke změně vstupních filtrů, běží hledání znovu od začátku

Četnost hledání: maximálně 1x denně;  na počítači kde je spuštěn tento program by neměla být spuštěna FVS.

 


  1. Cenové podmínky


Instalace programu je uživatelům k dispozici i na vyzkoušení, při využívání této služby je zpoplatněno ve formě navýšení měsíčního paušálu za poskytované služby o 600,-Kč/měsíčně nebo 20000,- jednorázově za modul. (Cena uvedena bez DPH)


 

 

 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2016-2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2013 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 11.04.2019 18:37:12