Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Hlasový výstup

Microsoft Agent
 

MDA/XDAII

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt
Privát menu

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky
Podpora:
(Starší strany)
2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

Strana roku 2013

Odkaz na aktuálnější stranu podpory je zde.

Verze Popis
20.12.2013 Automatický výpočet nových záloh

Zásadní úprava ve vypočtené hodnotě nové zálohy. Doposud roční hodnota nově vypočtené zálohy je nahrazena hodnotou adekvátní pro cyklus zálohy.  Např. je-li cyklus u zálohy 10, bude nová záloha zobrazena jako měsíční zálohy.  Bude-li cyklus u zálohy (nikoliv u odběru) čtvrtletní, pak se zobrazí vypočtená hodnota zálohy za tři měsíce.

Pokud máte vytvořené Splátkové kalendáře, ve kterých se počítá s roční hodnotou, pak bude potřeba v těchto sestavách provést úpravu.
Vzor pro úpravu zašlete e-mailem.
 

 

20.08.2013 Přidána kontrola datových typů záloh
 

 

27.06.2013 Příjem z banky různé účty - úrava algorimu
 

 

14.03.2013 Úprava rozpočítání odečtů dle cenových úrovní
 

 

14.03.2013 Profi-banka změna algoritmu předčíslí a čísla účtu.
 

 

21.01.2013 Rozšíření zákaznické licence.
 

 

11.01.2013 Nová verze - upomínky podací arch.
 

 

07.01.2013 Rozšíření zákaznické licence.
 

 

04.01.2013

 Aktualizace pro rok 2013 - nová sazba DPH 15%

Aktualizace programu je bezpodmínečná pouze pro uživatele, kteří evidují zálohové platby. V nové verzi od 1.1.2013 je nový koeficient pro vkládání úhrad plateb přijatých předem ve výši 0,1304. Ostatní uživatelé si budou aktualizovat svůj ceník (popř. číselník účtů), nová verze programu není nutná.  Níže je uvedena rekapitulace databází, kterých se sazba DPH týká.

 

1) ceník  (VS  popř. i  ceník Paušálních složek)

Vytvořte si novou cenovou úroveň 01.01.2013 s tím,  že v položce % DPH se uvede hodnota: 15

2) nastavení nových účtů pro DPH (rozlišujete-li DPH na jednotlivé účty dle sazby)

Databáze - Statistika  - vložit dle jednotlivých statistik řádky se sazbou 15, účty vyplnit jako u předešlých řádků, pouze pokud se liší účet DPH pro jednotlivé sazby, změňte jej.  Odečty se pak vkládají ve formuláři Vícero cen.

 

3) Nastavení účtů pro zaúčtování úhrady zálohové platby a to jak pro zálohu, tak pro účet DPH

Volba: Databáze - Číselník zaúčtování dle DPH

 

4) Nastavení sazby DPH pro zálohy

Volba: Saldo - Nastavení úhrad - %DPH      nebo:   Generátor - Další podmínky - Zálohy - Číselník nového zaúčtování dle DPH

Vložit nový řádek s datem 01.01.2013 a sazbou 15%

V případě, že jste pořídili úhradu z roku 2013 před tímto nastavením, úhradu doporučujeme vymazat a vložit znovu. !

 

Uživatelům, kterým byla provedena úprava vzoru: Doklad o přijetí platby, tak aby se zobrazovalo procento DPH, doporučujeme o jeho zaslání k úpravě (% je uvedeno pouze jako pevný text, nikoliv proměnná) !

 


 

 

 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2013 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 11.04.2019 18:37:12