Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Hlasový výstup

Microsoft Agent
 

MDA/XDAII

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt
České televize živě
World TV live online
Privát menu

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky

Podpora:
(Starší strany)
Aktuální, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000

*

 Strana roku 2008

Odkaz na aktuálnější stranu podpory je zde.

Verze Popis
23.11.2008
(VOSS)

 
Nová verze programu pro pořizování odečtů v terénu pro PSION WorkAbout
Rozšíření kontroly o čísla pečetí + rozšiřující informace o VDM&OM

Stažení zde (Před použitím nové verze programů pro WorkAbout je třeba i nová verze FVS).

 

 

 

21.11.2008
(ALL)

 
Nově připravované položky Pečet1 a Pečet2 + Poznámka z vodoměrů pro PSION WorkAbout MX:
Číslo vodoměru nyní může obsahovat libovolné znaky [0..9,A..Z,....] až do délky 20.

 

 

13.11.2008
(Kutná Hora)

 
Oboustranný tisk faktur na kterých jsou odečtené zálohy SIPA
(podrobný rozpis uhrazených a odečtených záloh.)
Stažení zde.
 

 

03.11.2008
(Frýdlant)

 
Nová kontrola editace odečtů.  (Prevence - zabrání přepsání již vygenerovaných odečtů & faktur.)
 

 

03.11.2008
(Beroun)

 
Rozšíření licence na bez limitní (99PC) pro VaK Beroun a 7PC pro FVS a.s.
 

 

28.10.2008
(Frýdlant)

 
Nové kontroly - zadávání odečtů.
 1. Kontrola aktuálnosti odběratele
 2. Kontrola výměn vodoměrů
 3. Pomocník výměny vodoměru ve formě tlačítka

Kontroly a pomocník výměny vodoměru je po nahrání nové verze FVS aktivní. Deaktivovat ho lze zaškrtnutím příslušné volby (zvýrazněno níže).

 

 

 

04.10.2008
(Frýdlant)

 
Nová licence pro FVS a.s.
 

 

29.07.2008
(HOSTIVICE)
 
Sledovaní pohledávek za - vodné stočné (rozúčtování dle j.ú.)
 

 

23.07.2008
(COMPAG)
 
Přidána možnost exportu fakturovaných dat do systému STROMWARE Pohoda

Hlavní menu : Odečty / Export do externího salda / Účetní systém STROMWARE -xml


 

 

 

01.07.2008
(COMPAG)
 
Nová licence pro COMPAG
 

 

20.04.2008
 


 Nová vlastnost - možnost vyvolání GIS objektu HSI com - více informací zde.

 

 

18.04.2008
(Pečky)
 
Upraven export do účetnictví SOFWARE OK
 

 

14.04.2008
(Čerčany)
 
 

Nově rozšířený filtr generátoru faktur - nyní lze generovat pouze složenky, faktury, inkaso,..... nebo jejich libovolné kombinace.
 

Úprava - potlačena hláška při generování faktur o chybě nezadaných m3 u paušálů - pouze v kombinaci s paušální vodou z jiných zdrojů.

 

 

 

10.04.2008
(VaK B & ALL)
 
Zadání procenta DPH u záloh a SIPa je nyní na jednom místě v menu u ceníků. + drobné úpravy
 

 

06.02.2008
(dop. update)
 
Opravena chyba transformace (zobrazení hlášky) dat při tisku některých starších dávek faktur novým vzorem z archivu.
 

 

21.01.2008
(dop. update)
 
Upraveno (opraveno) generování dělených sazeb - generátor faktur.
 

 

10.01.2008
(povinný update)
 

Po závěrkách roku 2007 máme pro Vás service pack 1 pro rok 2008.

Obsah :

Změna legislativy (změna sazby DPH 5 na 9 %).
      Na základě vyjádření MF ČR lze pro fakturaci tepla a vody u odběrů uskutečněných ještě v roce 2007 ale odečtených až v roce 2008 použít rozdělení základu na dva dílčí základy daně a tudíž fakturovat v obou sazbách DPH. Nebude-li odečet rozdělen na dva dílčí základy daně ( jeden základ pro 5% - do 31.12.207 a druhý pro 9% od 1.1.2008 ) pak lze fakturovat od období (zd. plnění ) které je větší nebo rovno 1.1.2008 pouze v jediné platné sazbě a to 9% !

Rozsah úprav v programu: zásadní změna je v generátoru faktur, dtb. PROSALDO, ve vzorech faktur a složenek, ve vkládání úhrad ZA a ZF.
 

 1. Generátor - největší změna byla provedena v proceduře generování faktur, doposud bylo pevně zakomponované procento 5, nyní jako parametr, který je doplňován z ceníku. Pro uživatele je ale nově postavena kontrola nejen na cenovou úroveň, ale i Datum zdanitelného plnění. Pokud tato položka je v nižším intervalu, než jaký je datum nové cenové úrovně s novou sazbou DPH, nemůže být tato nová sazba použita !
  Nyní můžete definovat jiné účty zaúčtování pro jednotlivá procenta DPH (databáze Statistika účty MD-DAL) - program automaticky vyplní databázi na základě stávajících dat.
 2. dtb.ProSaldo - vzhledem k tomu že přibylo několik desítek nových položek na straně dalové, byla vytvořena nová "sesterská" databáze ProSaldoU. Zde jsou rozúčtovány faktury shodně jako v Saldu zaúčtování - tzn. že podle počtu účtů je vytvořen shodný počet řádků a navíc jsou zde popisky u jednotlivých účtů. V původní databázi ProSaldo se tyto hodnoty pak doplňují na základě filtru Dokladu (faktury) a období.
 3. Sestavy - v důsledku změny popsané v bodě b) nebude většina stávajících sestav v ProSaldu mít správnou výpovědní hodnotu, tzn. že položky s účty a kč DAL nebudou vyplněny. Při aktualizaci programu budou doplněny 2 základní sestavy, další sestavy jsou k dispozici na Sdílených sestavách na internetu (volba: Zálohování-Export -> Sdílené vzory sestav na internetu). Dvě sestavy jsou i do nové dtb. ProSaldoU, kterou však běžně uživatel nebude otvírat, tudíž je spustíte pouze ze sestav v hlavním menu, kde není použit filtr na databázi pro kterou daná sestava je vytvořena.
  U původních sestav se automaticky doplní na začátku textu názvu sestavy Zrušeno !!!
  Pokud vám nebudou tyto sestavy vyhovovat, zašlete mailem vyexportovanou původní sestavu pomocí volby GB-Doktor a my vám ji upravíme dle požadavku.
 4. Vzory - vzory faktur, složenek a inkasa budou aktualizován automaticky, bez zásahu uživatele.
  Vzor nyní může v rekapitulaci tisknout až 3 DPH (momentálně 0%, 5% a 9%)
  Vzor je i zpětně kompatibilní - to znamená že Vám staré faktur-složenky (kopie starších faktur) bude tisknout stejně jako před rokem 2008
  U jednotlivých položek faktury se nyní tiskne i % DPH.
  Po prvním použití vzoru tisku je uživatel vyzván k uložení vzoru.
 5. Zálohy - resp. nastavení výše procenta u úhrad záloh (jedná se o typy ZA, ZF).
  Doposud bylo procento automaticky doplňováno procedurou v programu, nyní je již jako volitelný parametr ve volbě: Saldo -> Nastavení vkládání úhrad
  Po aktualizaci se automaticky doplní hodnota 9 %, avšak při dodatečném vkládání starších úhrad (2007 a starší) např. při opravách či vkládání záloh pro Dobropisy a Dofakturace (DB a DF) je nutné tento parametr změnit na předchozí hodnotu.
  Provozujete-li SIPO zálohy, pak v kartě příjmu dat z ČP je taktéž hodnota procenta DPH nastavitelný parametr. Zde si jej před přijetím první dávky úhrad v roce 2008 přepište !!!
Popis postupu při aktualizaci programu :
 1. Dokončit fakturaci za rok 2007
 2. EXPORTOVAT všechny faktury do SALDA
 3. Nahrát novou verzi programu FVS.EXE
 4. Vyplnit ceník  :  Databáze -> Ceníky -> Ceník za odebrané m3 vodné a stočné  - vložit novou cenovou úroveň 01.01.2008 ikdyž se cena nemění !!! fakturujete-li pevnou složku ceny (dříve nájem vodoměrů) je nutné vyplnit i Ceník paušálních cen fakturujete-li nájem vdm, pak doporučujeme přejít na pevnou složku ceny (nájem je v základní sazbě DPH a tudíž nevýhodný) vyplňte i ceník Paušálních sazeb VDM Ceny vyplňujte bez daně, doplňte správně hodnotu procenta DPH :  9.
 5. Nastavit hodnotu procenta pro příjem úhrad záloh
  Databáze -> Statistika účty MD - DAL. Nyní můžete definovat jiné účty pro jednotlivá procenta DPH
  Saldo -> Nastavení vkládání úhrad.
  Odběry -> SIPO - Příjem úhrad  z ČP.
 6. Ostatní úpravy program provede sám.
 7. Budete-li fakturovat obě dílčí plnění ( obě sazby DPH), pak pořizujte ODEČTY VE VÍCERO CENÁCH     ! ! ! ! ! !
 8. Budete-li fakturovat pouze jedno dílčí plnění (jen s novou sazbou DPH) pořizujete odečty beze změny, pouze s novou cenovou úrovní.
 9. Po vygenerování faktur/složenek zkontrolujte:
  - tisk faktury a složenky
  - sestavu v ProSaldu
  - vložené uhrazené zálohy

V případě jakéhokoliv dotazu, či požadavku na úpravu sestav nebo vzorů se ihned obracejte na známých telefonních číslech nebo e-mailem na gb-soft@gb-soft.com

 

 

10.01.2008
(povinný update)
 

Po závěrkách roku 2007 máme pro Vás připraven service pack 1 pro rok 2008, který bude uveřejněn po 10.01.2008

Obsah :

 • Generátor faktur - změna DPH dle platné legislativy
 • Automatická úprava vašich vzorů - přidána rekapitulace ve třech různých DPH
 • Změna struktury PROSALDA. (popis bude následovat)
 • Jeden vzor může tisknout jak staré kopie faktur tak nové rozšířené.
 • Formulář pro automatický výpočet nových sazeb v SIPU.

 

 

 

 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2008 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 11.04.2019 18:37:13