Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky
Podpora:
(Starší strany)
2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

pro stažení aktuální verze programu klikněte zde

Link pro stažení (download) je pouze pro smluvní uživatele.
(soubor je chráněn heslem)

 

Verze Popis
04.07.2023

 Update / optimalizace

Optimalizace/oprava vytváření odečtů z radio odečtů pokud je prázdný ceník paušálních cen. Pro DIAVASO SENSUS, xylem brand a SENSUS RF.

 

   
23.06.2023

 Update

Z radio odečtů nyní vytváří i nulové spotřeby dle cenových úrovní v ceníku pro potřebu paušálních cen za dny.

 

   
18.06.2023

 Update

Radio odečty ve výchozím stavu nyní importují nově pouze poslední odečet ( WMBUS ) - historické odečty pouze pokud se to nastaví v nastavení API.

 

   
09.06.2023

 Update

Upraven export a import pro radio odečty, aby prošel i pokud název trasy obsahuje znaky (/\) DIAVASO SENSUS a xylem brand a SENSUS RF.

 

   
30.01.2023

 Update

Vylepšen algoritmus napojení odečtených OM prostřednictvím Android zařízení - radio odečtů i odečtů klasickým pořízením DIAVASO SENSUS a xylem brand a SENSUS RF, importovaná data odečtů se napojí na samoodečet i na provedenou změnu odběratele. (i když byla změna provedena až po exportu dat k odečtení)

Komunikace API s DIAVASO

   
13.01.2023

 Update

Vylepšen / zpřesněn algoritmus stanovení / změn záloh.

 

   
11.01.2023

 Rozšíření

Export do IS VERA 2023.

 Update

Import - vytvoření radio odečtů (i manuálních odečtů pořízených na Android zařízení DIAVASO) z importu dat z dálkových odečtů s rozšířenou kontrolou průměrných spotřeb.

 

   
20.12.2022 Otevřít tento dokument v novém okně ...
GB-SOFT.cz Podpora FVS

Kontrola průměrných spotřeb - FVS - radio odečty/manuální pořizování odečtů

Tato funkcionalita vznikla primárně pro kontrolu spotřeb pořízených importem a to buď z radiově odečítaných vodoměrů a nebo i ručně pořizovaných odečtů v terénu na mobilních zařízeních. Využití se však nabízí i pro běžné pořizování odečtů či jejich kontrole.  Naplnění hodnot je rozděleno do dvou částí a to na  průměrné denní spotřeby odběru  (databáze odběry), s níž je pak konfrontován odečet a  průměrná denní spotřeba pořizovaného odečtu (v kartě odečtu), která je následně zobrazena i v řádcích odečtu ve formě odchylky.   Nové položky mají pouze informativní charakter, jejich hodnoty jsou využívány pouze pro kontrolní mechanismy.

V následujícím popisu může být "Průměrná Denní Spotřeba" označována pod zkratkou PDS.

Odběry - naplnění hodnot průměrných spotřeb

Naplnění hodnot lze provést jednorázově a to buď na celá data anebo po částech dle obcí (volitelný parametr).  Důležitým parametrem je stanovení počátečního data, od kterého mají být zahrnuty vyfakturované spotřeby  pro výpočet průměrné denní spotřeby. Tento datum od se váže k položce Odečet_od (dtb. Odečty), nikoliv  Období odečtu a dále jsou do výpočtu zařazeny ty odečty, které mají celý odečet s datem větším než zadaný parametr pro výpočet (nikoliv jen jeho část - tedy pokud  tento datum je v rozpětí datumů odečtu od-do). 

Do výpočtu jsou zahrnuty pouze odečty (dtb. Odečty - položka druh - hodnota VS), nikoliv paušály (OP,PA,JZ,SR). Pozor, nezaměňovat s položkou Funkce ...

Aktualizace průměrných spotřeb

 Tím že je zde uveden jako parametr Počet dní pro výpočet průměrné denní spotřeby (nikoliv rozsah konkrétních datumů odečtů nebo období) se může proměrná denní spotřeba průběžně v čase aktualizovat. V kartě odběrného místa přibyla kromě Průměrné denní spotřeby také položka Datum výpočtu PDS, čímž je zajištěn parametr pro inicializaci nového výpočtu, neboť ten se provádí po uplynutí x dní od tohoto data.  Rozsah po jaké době se bude hodnota přepočítávat slouží parametr Přepočíta za X dní. Optimální stav by měl být měsíční, pokud využíváte jen delšní fakturační cykly, můžete tento počet dní úměrně navýšit. Další parametry se týkají filtru na číslo obce, cyklu a číslo odběru.

Další filtr, který ovšem není zobrazen, ale program s ním počítá je Druh: VS - (tím jsou eleminovány paušály, SR, JZ)

Vynulovat PDS z odběrů - volba pro spuštění hromadného vynulování položky průměrné denní spotřeby v Odběrech. Použijte v případě, kdy už máte průměrné denní spotřeby naplněné a následně zásadně změníte rozsah parametrů pro jejich výpočet.

Vynulovat PDS z odečtů - volba pro spuštění hromadného vynulování položky (zobrazena v kartě odečtu) a řádcích zobrazena už jako rozdíl aktuální spotřeby jako Odchylka od průměrné denní spotřeby. V dtb. Odečty se PDS a odchylka od průměrné denní spotřeby se narozdíl od odečtů nenaplňuje hromadně, ale pouze pokud dojde k otevření karty odečtu, tak pro ten odečet se provede výpočet aktuální spotřeby tohoto konkrétního odečtu.

Přehled výpočtů PDS - kontrola vhodná pro případy, že výpočty provádíte s filtry na obec nebo cyklus, díky tomu zjistíte zda-li je propočteno vše nebo jen něco.

Spustit výpočet - provede výpočet a naplnění průměrných denních spotřeb  v Odběrech.

Volbu  Aktualizace průměrných spotřeb (pro hromadné naplnění) lze také vyvolat kartě odečtu v nastavení a nebo také z karty odběrného místa  (spodní polovina karty Odběru - záložka Vše  - Button "Výpočet průměrné denní spotřeby" - zakroužkováno na obrázku )

Průměrná denní spotř. - zkratka pro: Průměrnou denní spotřebu.   Jedná se o hodnotu m3/den, která je spočtena za zadaný rozsah datumů odečtu od-do a nasčítané spořeby za tento rozsah (počet dní).

Výpočet průměrné deení spotřeby: vyvolá formulář pro nastavení parametrů pro výpočet průměrných denních spotřeby a ke spuštění jejich výpočtu.

Dne:  datum provedení posledního výpočtu průměrné denní spotřeby

Poznámka k výpočtu:  sumarizace parametrů na jejichž základě byla vypočtena prům. denní spotřeba. Jedná se o rozsah datumů odečtů od-do tedy počet dní a celková spotřeba za tento rozsah

PDS v Odečtech - řádky

V databázi odečty přibyly 2 nové položky:  % odchylka od spotřeby a Nezapočítat do průměru.  Odchylka od spotřeby je přepočtena do percentilu a vyjadřuje rozdíl mezi dlouhodoubou průměrnou spotřebou vypočtenou v odběru s aktuální průměrnou spotřebou za den v daném odečtu. Nezapočítat do průměru je standardně vypnuté, do průměru se zahrnují všechny odečty s druhem VS, pouze pro případy mimořádné dofakturace, oprav je možné u odečtů tuto funkci deaktivovat. Mění se ve formě zaškrtávátka v kartě odečtu.  Obě nové položky jsou v  databázi opět na konci, doporučujeme položku %Odchylky přesunout dopředu, mezi základní položky viditelné při otevření databáze.

V kartě odečtu - v rozšířeném formuláři, jsou pak tyto nové položky v části u spotřeby.  Jste-li v režimu vkládání, pak po zadání konečného stavu před zápisem do spotřeby, se provede výpočet aktuální průměrné spotřeby a tato hodnota ve formátu procent (v porovnání od dlouhodobé průměrné denní spotřeby vypočtené v odběrech).  Je-li překročen limit přípustné odchylky (dále ve volbě Nastavení), pak je tato informace zobrazena červeně.   Nezapočítat je defaultně prošedlé, tudíž se každý zadaný odečet zahrne do dalšího výpočtu PDS.

V případě, že vkládáte odečet formou odhadu (a jste tedy v režimu vkládání) lze automatického výpočtu využít a to tak, že kliknete na tlačítko Konečný stav. Následně se zobrazí hláška, kde jsou zobrazeny vypočtené hodnoty a dotaz, zda-li spotřebu a nový konečný stav doplnit. Po potvrzení ANO se doplní do tohoto odečtu.

Parametry pro nastavení formátu zobrazení a varování jsou ve čtvrté kartě odečtu - v Nastavení:

Kontrola průměrné denní spotřeby - základní volba pro aktivaci či deaktivaci hlídání spotřeb, resp. jejich odchýlení od průměru.

Zobrazovat upozorňovací hlášku při překročení limitu - hláška se zobrazí po zadání konečného stavu. Vypnutím této volby zůstavájí nadále veškeré výpočty zachovány, jen při pořízení odečtu nejste okamžitě upozorněni. Pokud se zobrazují hlášky příliš často, máte nejšpíš nastavenou malou odchylku. Rovněž tak lze deaktivovat i zvukovou kontrolu - Pípnout při překročení limitu.  Je-li u těchto voleb černě fajka/zaškrtávátko, pak jsou aktivní.

Přípustná odchylka maximum/minimum - hodnota v procentech, pokud je překročena, a volba pro zobrazení hlášky aktivní, pak jste při pořizování odečtu okažitě informováni hláškou o odchýlení od průměrné spotřeby.

Zobrazit odchylku / procento - volba pro formu zobrazení odchýlení od průměrné spotřeby. Je-li aktivní druhá varianta - procento spotřeby, pak 1:1 je 100% tedy  je-li spotřeba přesně ve výši průměrné denní spotřeby pak je to 100%, překročí-li se spotřeba o 20% pak je to 120%.   Je-li aktivní první volba - procentuální odchylku - pak zobrazí rozdíl od odchýlení od PDS jen v procentech po odečtení 100, tedy je o to, o co byl rozdíl překročen, tedy 20%. Jedná se tedy jen o formu zobrazení.

Kontrola PDS u dálkově pořízených odečtů.

Vzhledem k tomu, že vložení odečtů probíhá automatizovaným procesem, je potřeba tyto parametry nastavit a výpočty PDS spustit ještě před promítnutím pořízené dávky do Odečtů. Zde přibyly dva parametry a to pro zadání přípustné odchylky od-do. Jakmile průměrná spotřeba odečtu překročí výši přípustné odchylky, zobrazí se hláška a následně seznam odběrů, jichž se to týká - viz další obrázky.

Kontrola průměrných spotřeba z odečtů pořízených z externích zdrojů (Diavaso)

Před promítnutím pořízených odečtů do dtb. Odečty jsou parametry v nastavení rozšířeny právě o procento odchylky,  při jejímž překroční budete upozorněni na spotřebu mimo povolený rozsah. Tuto funkci lze i vypnout zrušením zaškrtávátka.

Po provedené kontrole v případě že některá ze spotřeb přesahuje nastavený limit se zobrazí hláška:

po jejím potvrzení se otevře html stránka s výstupem odběrů, jichž se to týká. Odečty se promítnou, avšak u těchto odběrů doporučujeme provést kontrolu a editaci, tedy úpravu na správný stav.

 
   
04.10.2022

Update

Zakódována/přidána nové licence pro radio odečty Diavaso Sensus RF.

 

   
29.08.2022

Update

Zakódovány/přidány nové licence pro radio odečty Diavaso Sensus RF.

 

   
29.07.2022

Update

U přihlašovacího formuláře ve FVS.EXE a FVS.SensusRF.CM.API.exe je upraven Název "Uživatel" na "API Uživatel" (protokol "Rest")

(Jen kosmetická upřesňující úprava textu v zobrazení nadpisu položky, aby nedocházelo k mylnému zadávání jména uživatele jiné role)

(Info:) Přihlášení k SensusRF existují 3 role uživatele:

 1. API - pro přístup programu FVS*.exe (Rest API)

 2. ADMIN - pro přístup na web.

 3. OPERATOR - pro přístup odečítače/pochůzkáře - který provádí odečty manuálně/rádiově na mobilu nebo tabletu.

 

Při volání cgi SQL_Web_Robot.EXE z externího modulu GIS je upraven formulář vzoru, tak aby zobrazoval relevantní informace i bez specifikace cyklu odběrného místa.

 

   
12.07.2022

Update

Automatické doplnění položky celkové vody srážkové po výpočtu u varianty 7.2022.

 

   
01.07.2022 Otevřít tento dokument v novém okně.

Vody srážkové - generování smluv - změny dle legislativy 2022


Na základě Vyhlášky č. 244/2021 Sb., se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dochází k následujícím úpravám v programu FVS++

Dlouhodobý srážkový koeficiet (změna již od 1.1.2022) se vyplňuje v databázi Obce pro každou obec zvlášť.

Nové kategorie (dle přílohy č.16) dle propustnosti ploch

Původní katerogie zůstávají (pouze kategorie původní "B" se nyní přesouvá do kategorie "C". Původní kategorie "C" se nyní přesouvá do kategorie "F". Nové kategorie se týkají propustných ploch (vegetačních střech) a to dle jejich výšky:
Původní (stav do 30.6.2022) ZMĚNA OD 1.7.2022
Kategorie Popis Koeficient Kategorie Popis Koeficient Název položky ve FVS (pro plochy, u m3 stejné jen navíc "r")
A Těžce propustné 0,9 A Těžce propustné 0,9 HS_tezce_propustne_m2
      B Vegetační střechy s vrstvou 5-10 cm 0,6 HS_veg_strechy_5_10_m2
B Propustné, zpevněné plochy 0,4 C Propustné, zpevněné plochy 0,4 HS_zpevnene_m2
  D Vegetační střechy s vrstvou 11-30 cm 0,3 HS_veg_strechy_11_30_m2
  Nezpevněná plocha 0,1 E Vegetační plochy s vrstvou od 31 cm 0,1 HS_veg_strechy_31plus_m2
C Trávníky, veget.plochy 0,05 F Plochy pokryté vegetací 0,05 HS_vegetacni_m2

Výpočet zůstává stejný, jen přibyly kategorie. Aktualizací programu FVS++ se automaticky přidávají nové položky do databáze ODBERY.DB. Hodnota z původních kategorí se doplní do příslušné kategorie nové (nové položky jsou vytvořeny i pro kategorie, které se shodují s původním předpisem) .  Rozšířením je možnost výpočtu jak v ODBĚRECH (záložka Smlouva) tak v Adresáři (záložka Smlouva).

Dvojitím poklikáním na nadpis:  Výpočet vody srážkové se přepínat mezi původním formulářem a formulářem aktuálním. 

Nová karta odběrného místa:

 

Původní karta odběrného místa: 

 

Karta odběratele a nové koeficienty vody srážkové :

 

Adresář nastavení koeficientů :

 

Náhled vygenerované smlouvy - část - oblast - voda srážková:

Kliknutím na tlačítko Spočítat  se nabídne varianta (jen aktuální odběr, nebo všechny odběry v obci). Následně se provede výpočet dle zadaných hodnot ploch a koeficientů.  V případě, že nová kategorie u stávajícího odběru s vodou srážkovou není použita, hodnota redukovaných m3 pro SR musí být stejná jako aktuální stav.

Program ihned po instalaci upraví / rozšíří nově potřebnou strukturu dat v tabulce "odbery.db" a také nakopíruje data z původních do nových položek.

Tato úprava nese s sebou zrušení položek týkajících se historie výměn vodoměrů v databázi Odběry. Veškerá historie výměn zůstává nadále v dtb. Vodoměry.

Úprava nadále vyžaduje aktualizaci vzorů smluv, vzhledem k rozmanitosti a uchovávání i neaktuálních vzorů smluv, není tato úprava provedena automaticky. K dispozici je vzor, ve kterém je nová tabulka pro vodu srážkovou, můžete si ji tedy zkopírovat a nahradit tak stávající ve svých vzorech anebo zašlete vzory (pouze ty, které používáte) pro následnou  úpravu z naší strany.

 

   
15.06.2022

Update

Stormware accounting.ids - úprava / rozšíření - předkontace / zaúčtování záloh při exportu dat do účetního systému Stormware + DPHKH.

 

   
02.05.2022

Update

 1. Sensus nyní lze přenášet GPS souřadnice a při radiovém (i klasickém) odečítaní v mapě odečtené odběry zezelanají.

 2. Poznámky dodečítače lze nyní ukládat do odběrů a při příštím odečtu (nejen radio) se v odečtovém zařízení zobrazí.

   
16.2.2022

Aktualizace FVS únor 2022

Úpravy provedené začátkem tohoto roku se týkají odesílání faktur elektronicky:

 1. Odesílání většího počtu faktur (v řádu stovek). Množství odesílaných dokladů je primárně definováno v GBS Repotsu (ikona: eMailem a pak Nastavení limitů pro odesílání). Jedná se o celkový limit odeslaných zpráv (ne jen dokladů z tohoto programu) a to vždy k dané e-mailové adrese za den. Doporučené hodnota je 490, máte-li limit větší, nastavte limit třeba 1000. Ideální je toto množství konzultovat s Vaším IT pracovníkem.    Tento limit slouží jako pojistka, pokud Vás server neumožní odeslat větší množství e-mailů, tak aby se odesílané doklady alespoň rozdělily v odesílání na tak velké skupiny aby mohly odejít i další den. Tyto doklady by v Outlooku nečekaly v sekci Pošta k odeslání, odešly by jen ty které se vejdou do limitu, ostatní nikoliv (ačkoliv se ve FVS doklady tváří jako odeslané - tož ony odeslané jsou, ale pouze do Outlooku, zpětnou vazbu o tom, že se je nepodařilo odeslat zašle poštovní server jako zprávu do outlooku).

 2. V případě, kdy je FVS provozováno na virtuálním PC jenž způsobuje to, že je nemožné zobrazit formulář Outlooku při odesílání faktur jednotlivě z formuláře faktur GBS.Reports.exe, lze nyní při odesílání jednotlivé faktury (ikona e-Mailu  v dokladu) přímo odeslat bez zobrazení outlookového formuláře.

  Nastavení přímého odeslání (viz obrázek).
  GBS.Reports:  zaškrtnout: Nezobrazovat formulář Outlooku, ale přímo odeslat Aktivací tohoto parametru se nezobrazí e-mail k odeslání z Outlooku, pouze zadáte e-mail, kam se má doklad odeslat (nemá-li odběratel vyplněno v Adresáři) a doklad je odeslán. (Použije se vzor 1 z Nastavení - eMail-faktury.)

   
20.12.2021

Update

Nové licence pro modul GBS.Reports.exe

   
29.11.2021

Update

Úprava příjmu dat SENSUS.RF.

 

   
01.09.2021

Update - Odesílání dokladů elektronicky a nastavení limitů.

Návod - popis :  otevřít v novém okně.


Odesílání dokladů elektronicky (pro modul GBS.Reports) a nastavení limitů

Odesílání dokladů elektronicky se odvíjí dle typu vzoru (QR2 - původní, nebo FR3 - GBS.Reports) s tím, že pro původní vzory zůstává v menu FAKTURY na původním místě (hned pod informací o aktuální dávce.

Pro tiskový modul GBS.Reports se však postup odesílání dokladů elektronicky změnil a to hned několika způsoby. Faktury lze odesílat jak jednotlivě, tak skupinově (dle typu formuláře FSIEDP) anebo najednou celou dávku. Nově zde přibyla volba : Tisk - EFSDI s E-mailem (výhradně) - která je určena pro případy, kdy odběratel má inkaso, avšak doklad požaduje výhradně v elektronické podobě a nechce jej zasílat poštou.  Podrobnější popis této funkce následuje níže.

Jednotlivé odesílání - v záhlaví každého dokladu (v levé horní části) je ikona poštovní obálky. To je místo pro odeslání jen toho dokladu, v němž se tato ikona aktivovala. Rovněž tak lze dodatečně odeslat touto formou doklad, jehož příjemce není standardním příjemcem faktur elektronicky, tedy když nemá v Adresáři vyplněnou e-mailovou adresu pro zasílání faktur.  Poklikáním na tuto volbu se aktivuje dialog Outlooku pro odeslání zprávy.  Barevně je pak rozlišena informace o stavu odeslání faktury:  modrá - doklad je připraven na odeslání, černá - doklad již byl odeslán, šedá - příjemce dokladu nemá vyplněnou e-mailovou adresu pro jejich zasílání, červená - chyba.

OFE_obalka

Skupinové odeslání - zvlášť v jednotlivých typech formulářů (F -faktury, S - složenky, I -inkaso, D -doručenky, E -elektronicky) lze odeslat celou tuto skupinu najednou a to vždy právě v závislosti na vybraném typu formuláře. To se provádí pomocí volby v menu: E-mailem. Zároveň je vždy vidět počet faktur které jsou k odeslání.

OFE_Odeslani_Emailem

Hromadné odeslání - odeslání všech dokladů, jejichž příjemce má vyplněnou e-mailovou adresu pro elektronické zasílání, a to bez ohledu na to, jaký typ formuláře má nastavený.  Zároveň zde přibyl kontrolní počet dokladů, který ještě nebyl odeslán.

OFE_Odeslani_vse

 

Množství a limity pro odesílání dokladů elektronicky

Ve vztahu k vyššímu počtu odesílaných dokladů / zpráv, může kontrolní mechanismus vyhodnotit odesílatele jako zdroj spamu a v důsledku toho snižovat množství, které můžete odeslat.  Tyto limity nejsou fixní, mohou se měnit průběžně a to oběma směry (zvýšení či snížení).  To, jaké máte aktuální limity by bylo dobré zjistit a potom adekvátní hodnotu zde nastavit. Použitím limitu (omezení odesílaného množství) vám zajistí to, že to co odešlete odejde a nebudete muset zpětně zjišťovat co vám server vrátil (často se zpožděním) jako nedoručitelné a tyto doklady pak odesílat znovu.  Pokud totiž odešlete větší množství zpráv než jaký je váš aktuální limit, Outlook je z FVS přijme a odešle a tím se v dtb. Prosaldo doplní informace o datumu odeslání a e-mailová adresa, na kterou byl doklad odeslán. Pokud však server pošle do Outlooku informaci o nedoručitelnosti e-mailu, již se tato informace do FVS nedostane. Tam naopak zůstává ta původní hodnota o datumu odeslání (do Outlooku) a adresu na kterou měl být doklad zaslán.

Nastavení limitů, přehled o denním počtu odeslaných dokladů a jejich odeslání

Pokud najedete kurzorem na ikonu eMailem, pak se zobrazí rychlý souuhrn informací  o aktuálním počtu již odeslaných dokladů eMailem, info a aktulním limitu

OFE_info

Pokud na volbu kliknete, rozhrne se další menu, kde je možno neodeslané doklady odeslat, zobrazit informaci o aktuálním počtu eMailů (počet odeslaných i neodeslaných) a vyvolat volbu pro nastavení limitů.

OFE_menu

Nastavení limitů pro odesílání dokladů eMailem:

OFE_Limity

Maximální povolený počet odeslaných eMailů za den:     - číselná hodnota limitu pro odeslanou poštu za den (ne jen doklady z FVS) . Pokud je neznáte, doporučujeme zjistit, zatím můžete použít doporučené limity /uvedeno pro GMail a Forpsi.

Dnešní počet odeslaných eMailů je:  -  počet odeslaných dokladů elektronicky za aktuální den

Je-li program využíván síťově a elektronické zasílání dokladů používá vícero uživatelů, je zde ještě potřeba rozlišit, zda-li pro odesílání faktur používají stejnou e-mailovou adresu (je tedy tím míněn defaultní e-mail v Outlooku). Pokud ano, pak tento limit je společný pro všechny uživatele v tabulce ve spodní části této volby zobrazován jako: eMail_default_+(_day nebo _count).  Pokud však jsou doklady rozsesílány z vícero účtů (má-li fakturantka svůj a není sdílený), pak se tento eMail zobrazí místo textu "default". Tyto konkrétní hodnoty lze doplnit pro každého uživatele a to v databázi USER_PASS_USERS.DB  

   
25.06.2021

Rozšíření kontrol

 • Přidána kontrola - Vrácení dávky dokladů se zamítne pokud jsou v dávce nějaké doklady již odeslané emailem.

Drobné opravy a úpravy.

 • Do tabulky historie generování se nyní ukládají parametry generování.
 • Tisk faktur typu "E" i z odečtů (doposud byla tato možnost tisku jen z dávek v archivu).  
 • Přidány alternativní generátory dokladů - příprava nových možností v budoucnu.
 • Opraven filtr (limit) datumu "do" u paušálu JZ (využíváno při ukončení paušálu)

Rozšířené možnosti konfigurace (upraveno doplněno)

 • Možnost změny umístění dočasných tabulek a souboru z síťového uložiště na lokální a zajištění kopírovaní modulů na lokální disk a jejich spouštění.
  (Pokud provozujete síťovou verzi FVS tak dojde k rapidnímu zrychlení vyměny modulů a zpracování dat v dočasných tabulkách.)

   
10.02.2021

Update

Nová licence - FVS a GBS.Reports.exe.

   
03.02.2021

Update

Update generátoru dokladů a kontrolního hlášení DPHKH (§37).

   
21.01.2021

Nová položka pro smlouvy "HS vyhotovil"

Ve smlouvách lze nyní použít novou volitelnou položku HS Vyhotovil, kterou lze naplnit v kartě odběratele,smlouvy,globální nastavení.

V editaci vzoru smlouvy lze položku vybrat v menu Podnik.

(Hodí se pokud smlouvy vystavuje na podniku víc referentů.)

   
12.01.2021

Update licencí pro GBS.Report.exe

GBS.Report - tiskový modul 2019 (nový vzor faktur/složenek s QR kódem + tisk, nativní export do pdf + transport faktur emailem pomocí OUTLOOKu)

   
29.12.2020

Zrychlení provozu a spouštění síťových verzí FVS a všech modulů.

     Zrychlení spouštění a datového provozu přesměrováním dočasných souborů a programů na lokální disk s automatickou synchronizací systémového RoboCopy.

K tomuto řešení dochází z důvodu postupného zpomalování za které může především Antivirový program Microsoft Defender, který v některých případech kontrolou provoz zdržuje auto-kontrolami zvlášť v síťovém provozu.

   
27.04.2020

Změna sazby DPH od 1.5.2020

     Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází od 1.5. ke změně sazby DPH z 15% na 10%.  Pro uživatele programu FVS není potřeba nahrávat žádné aktualizace, pouze vyplnit příslušné ceníky (vč. Číselníku DPH pro zálohy).

Návod - popis :  otevřít v novém okně.


Info ke změně sazby DPH od 1.5.2020

 Úvod

     Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází od 1.5. ke změně sazby DPH z 15% na 10%.  Pro uživatele programu FVS není potřeba nahrávat žádné aktualizace, pouze vyplnit příslušné ceníky (vč. Číselníku DPH pro zálohy).  

     Co se týče rozpočítávání do vícero sazeb, tak dle vyjádření Generálního finančního ředitelství novela zákona neobsahuje žádná přechodná ustanovení, která by stanovila povinnost rozdělit spotřebu pitné vody na období do 30. 4. 2020 a na období od 1. 5. 2020.  Povinnost rozdělit odečet tedy není, ze zkušenosti však víme že při ročních uzávěrkách je vždy lepší mít řešenu fakturaci při změně ceny (sazby) do příslušných období.  Jedná se o technický výpočet (nikoliv o pouhé porovnání spotřeby s předchozími odečty nebo rozpočet dle měřidel, která nejsou odečtová – jak rovněž upozorňuje FGŘ).   Rozhodnutí, jak se postavíte k rozdělení odečtů do vícero cen anebo použijete fakturaci jen v nové sazbě je jen na Vás, doporučujeme však konzultaci s auditorem nebo daňovým poradcem který se podepisuje pod Vaše daňové přiznání.

 

POSTUP VE FVS

1)      Ceník za m3 VS -  všichni

 

Tento ceník stačí naplnit před prvním vkládáním odečtů, kde bude tato cenová úroveň použita (stačí tedy po uzávěrce za duben)

 

 

 

2)      Ceník paušálních sazeb – jen používáte-li pevnou složku ceny

 

3)      Varianty paušálních sazeb – jen používáte-li pevnou složku ceny

Zde uvádíte jen cenovou úroveň a typ (zde již není sazba, ale musí být shoda v cenových úrovních)

 

 

4)      Zálohy:  - doporučujeme všem, aby pro mimořádné případy přeplatků pokud jsou brány jako zálohy byl proveden správný výpočet DPH

4a ZALOHY_DPH  (přes volbu Saldo – Nastavení úhrad)

Doposud byly změny v sazbě DPH pro zálohy řešeny koeficientem, který byl pevně zadán v programu pro dtb. Saldo úhrady.  Od loňské změny výpočtu DPH u záloh je NUTNÉ vložit i tento řádek v dtb. Zalohy_DPH. Tento řádek by měl být vložen nejpozději 1.5. (resp. první pracovní den v květnu)

 

4b Zálohy – číselník zaúčtování

Volba:  Generátor – Další podmínky – Nastavení záloh

Poslední volba – změna výpočtu DPH  - datum by měl být již od loňského roku v rozpětí mezi 01-07/2019, pokud je, nic není nutno měnit. Pokud je datum jiný, prosím kontaktujte nás.

Číselník zaúčtování DPH u záloh -  doporučujeme aktualizovat všem, kteří rozlišují zvlášť účty pro různé sazby DPH

Číselník nového zaúčtování dle DPH. Sazba zde již může existovat z předešlých období, zkontrolujte však prosím správnost vložených účtů.

Kontrola první úhrady v květnu – doporučujeme první úhradu v květnu vložit v Saldo_uhrady a provést optickou kontrolu. Program při změně sazby (máte-li správně vloženo a nastaveno) pak sám při vložení úhrady zálohy zjistí změnu sazby a kontrolní hláškou :  Změnit % DPH z 15 na 10 dle data zálohy ?

Pokud došlo k zobrazení této hlášky, pak máte zálohy správně nastaveny a již můžete pokračovat v hromadném párování úhrad

 

5)      Odečty

Již při pořizování odečtů je nutné mít rozhodnuto, zda-li budete fakturovat ve vícero sazbách či pouze za jednu. Dle toho pak volíte formulář buď ve vícero cenách nebo klasický rozšířený formulář s jednou cenovou úrovní.  Pořídíte-li však odečty s jednou sazbou, pak zpětně už nezjistíte kolik m3 proteklo do května, než se sazba změnila.

6)      Generátor

Budete-li generovat ve vícero cenách, pak nezapomeňte v generátoru nastavit podmínky u odečtů a paušálů – DLE CEN.

 

   
04.02.2020

 

Nová licence.

 

   
 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2018, 2018, 2017-2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2023 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 23.10.2023 05:49:31