Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Intalace síťky
Podpora: Aktuální, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

Strana roku 2003

Odkaz na aktuálnější stranu podpory je zde.

Verze Popis
12.12.2003

Rozšíření formuláře Odběratele, Odběru a Vodoměru o uživatelské položky.

Pokud potřebujete další položky ve vyjmenovaných databázích můžete si je do databází sami přidat a navíc ve formulářích určit jejich zobrazení pro editaci.

V browseru na pravé tlačítko myšky lze vyvolat aktuální položku a nastavení:

Určit její název, délku a typ. Tlačítko [Přidání položky] požadovanou položku přidá nastálo do databáze.

Pokud formuláři Odběry, Odběratel nebo vodoměr v podkartě Uživatelské položky klepnete na tlačítko [Výběr položky] můžete si vybrat ze všech položek databáze (i nově přidaných)

Adresář podkarta Uživatelské položky :

Odběr podkarta Uživatelské položky :

Vodoměr podkarta Uživatelské položky :

 

 

09.12.2003

Nová multi-licence pro TS Hostivice (3xPC)

 

 

08.11.2003
(pro VaKy)

Nová možnost automatické (de)aktivace odběrného místa.

Do položky KartaOM v odečtech a Odber_OK_DB vloží "Z" (karta zrušena) nebo "" karta obnovena.

Filtr deaktivovaných odběrných míst se aktivuje automaticky při vkládání odečtů.

Neaktivovat filtr deaktivovaných karet "Z" při vládání, lze na podkartě nastavení.

 

 

21.11.2003
(pro VaK Bruntál)

Chcete zjistit do jakého roku patří jednotlivé spotřeby dle data odečtu od - do za různá období fakturace ?

Volba v menu [Odečty], [Dohadné položky], [Přepočítání skutečnosti na roky] Vám to umožní.

 

 

29.10.2003
(pro VaK Nymburk)

Znovu zprovozněna volba Vkládání úhrad až po "Entru"

 

 

24.10.2003
(pro VaKy)

Rozšířena možnost zaokrouhlení celkové částky faktury na:

 1. Haléře
 2. 0,05
 3. 0,10
 4. 0.50
 5. 1,00
 6. 0,50 vždy dolů
 7. 1,00 vždy dolů

 

 

24.09.2003
(pro VaK Kolín)

Doplnění - modul smlouvy:

Nové položky k tisku do smluv:

 1. A.DNES
 2. A.DNES_A_CAS

Položka PSČ se tiskne ve tvaru 999 99

 

 

14.09.2003
(pro VaK Beroun)

Změna - úprava výměny vodoměru:

Nyní pokud existuje vícero vodoměrů stejného čísla, stačí dvojitý klik myškou a vodoměr s  příslušným cejchem se vybere k výměně z databáze vodoměry.db

Historie osazení vodoměrů je možné vysledovat z karet odběrných míst.

 

 

20.08.2003

Nová položka saldo faktury -> datum převzetí doručenky:

 

 

15.08.2003

Automatické přepnutí klávesnice:

 

 

17.07.2003
(pro AQVU a K.H.)

Znovu zprovozněn archiv SALDA (odsun - přísun)

 

 

 

26.06.2003
(pro AQVU [2])

Přidána možnost tisku zálohových faktur z archivu:

 

 

22.04.2003
(pro VOSS)
Úprava pro Microsoft Server 2000 policy (zápis do registrů přesunut na HKEY_CURRENT_USER)
 

 

11.04.2003

Oprava přeplatků do uhrazených záloh.

 

 

02.04.2003

Doplnění generátoru zálohových faktur o zachytávání chybných parametrů.

 

 

25.03.2003
(pro K.H.)

Rozšíření možností dvousložkových cen - kategorie dle odebraných m3.

Nyní lze fakturovat současně aktuální kategorii a předešlou (původní)

 

 

 

24.03.2003

Rozšíření licence pro AQUACONSULT, spol. s r.o.

 

 

07.03.2003
(FIX)

Nyní je aktualizace a zasílání reportů, SQLek, sestav, QR2 vzorů je díky nové funkci mnohem jednodušší

Tento formulář najdete v hlavním menu [ Záloha-Export ] [ Sdílené vzory sestav na internetu.... ]

PS:Pro správné fungování tohoto formuláře musíte být připojeni k internetu.

Nabídku sestav, reportů a SQLek v brzké době naplníme.

 

 

26.02.2003
(pro Beroun)

Tisk vzoru SIPO.

K fakturám, složenkám a k inkasu přibyla nová možnost tisku SIPA

Pokud v kartě odběrného místa uvedete znak F,S,I,P pak se vybere daný formulář

 1. F = Faktury
 2. S = Složenky
 3. I = Inkaso
 4. P = SIPO
 

 

26.02.2003
(pro Klatovy)

Oprava : Vrácení salda ke dni již generuje nulové neuhrazeno.

 

 

18.02.2003
(pro Příbram)

Nová možnost nastavení účtu MD při vzniku pohledávky za zálohovou fakturu při úhradě zálohové faktury.

 

 

17.02.2003

Nová licence pro AYIN, s.r.o.

 

 

13.02.2003

Nová licence pro Stavokomplet

 

 

08.02.2003

Nový generátor zálohových faktur.

Odkaz na podrobný popis je zde.

Vzor zálohových faktur a složenek je zde.

Upozornění:Generátor zálohových faktur je prozatím funkční pouze v podvojném účetnictví   
10.01.2003

Nová možnost převedení přeplatků do uhrazených záloh.

Úplný popis najdete zde.
 

 

 

10.01.2003

Nová položka v databázi GENEFILE "ODECTENE_ZALOHY"

možnost tisku informací o odečtených zálohách

 

 

 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

 

Upraveno 05.05.2004 15:58:28