Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Podpora: 2002
2001
2000

*

 

 

 

Export import ZIS FVS < - > SAP

 

 

21.05.2003
pro VaK Beroun

Předběžné ukázky nastavení a obrazovek exportu a importu z-do SAPu:

 

 

 

FUNKČNÍ SPECIFIKACE

projekt-FI-FS02-003

 

Úsek I:  Vyhodnocení

Oblast (moduly mySAP.com):

FI

Finanční účetnictví

Datum:

06/11/2002

Autor požadavku:

Tománková K.

Název:

Převod dokladů a kmenových záznamů odběratelů ze ZIS, filtrace bankovního výpisu pro ZIS

Krátký popis:

Převod dokladů a kmenových záznamů odběratelů ze ZIS, filtrace bankovního výpisu pro ZIS

Druh programu:

(   ) konverze       (X ) dávkové rozhraní   (   ) online rozhraní   (   ) report

(   ) formulář        (   ) zdokonalení           (   ) rozšíření             (   ) online program

(   ) modifikace     (   ) nemodifikováno     (   ) jiné

Priorita:

(X ) vysoká/povinné    (  ) střední/doporučené    (   ) nízká/nepovinné

Objem dat:

Cca 1000 záznamů  

Datum, kdy mají být k dispozici:

01/05/2003 (pro VaK JČ)

Pouze pro konverzi a rozhraní:

 

1.        Kvalita dat z dosavadního systému:

2.        Komplexnost dat z dosavad. systému:

3.    Komplexnost dat manuál. vstupu:

4.    Počet obrazovek SAP:

 

 

( X ) dobrá     (   ) střední   (   ) nízká

(   ) nízká     (   ) střední    (   ) vysoká   (X ) velmi vysoká

(   ) nízká     (   ) střední    (X ) vysoká

2-999 obrazovek

Pouze pro rozhraní:

 

1.        Druh rozhraní:

2.        Směr rozhraní:

3.        Frekvence:

 

 

(   ) v reálném čase    (   ) Pseudo-real time  (X ) dávka

(   ) vstup                  (   ) výstup                  ( X ) obojí

( X ) denně                 (   ) týdně                    (   ) měsíčně

(   ) čtrnáctidenně      (   ) jinak:

Pouze pro reporty:

 

1.   Report se vytvoří pomocí:

 

2.   Požadované vlastnosti:

 

 

 

(    ) Report Painter     (    ) Report Writer  (    ) ABAP Query

(    ) program ABAP   (    ) informační systém

(    ) drill-down           (    ) tlačítka            (    ) třídění 

(    ) pořízení souborů  (    ) jiné: _____________

Všeobecné otázky:

 

1.   Dopad při nevytvoření programu:

 

 

(   ) nebudou splněny zákonné požadavky

(   ) nedostatek informací požadovaných pro práci

( X ) ztráta funkčnosti ve srovnání s dosavadním systémem

(   ) jiný: pracnost při manuálním vstupu

Odhad trvání vývojových prací:  

60 dny

Existuje alternativa ve standardním systému:

(   ) Ano    (    ) Ne

Popis alternativy:

Standardní rozhraní

Důvod, proč nebyla alternativa přijatelná:

(    ) problémy s výkonností  (    ) komplexnost

(    ) jiný:

               

Rozsah a forma požadované dokumentace:

 

 

 

 

 

 

Kontaktní osoby pro analýzy (doba, testovací proces):

 

 

 

 

 

 

 

Způsob a podmínky akceptace:

 

 

 

 

 

 

 

Rozsah a forma testování (požadavek na účast konzultanta, programátora, vlastníka procesu, …), součinnost zadavatele:

 

 

 

 

 

 

 

Úsek II:  Detailní popis funkčnosti

 

 • Pole které jsou povinné jednoznačně jsou ve struktuře vyznačeny tučně
 • Doklad je identifikován opakujícím se řetězcem: BUKRS, BLART, BLDAT, BUDAT, XBLNR, BKTXT, WAERS (nový doklad se pořizuje změní-li se v následující položce libovolné z těchto polí)
 • Pro doklady v cizí měně je povinné naplnit jak částku v měně dokladu, tak částku v měně účetního okruhu (CZK), pro doklady v CZK jsou tyto částky totožné (nebo stačí částka v měně dokladu)
 • Pro saldokontní položky účtované na obchodního partnera (např. faktury, dobropisy, zálohy, penále, příkaz k úhradě…) a na nedaňové účty hlavní knihy (např. účetní třídy 221, 211, 261, 331, 336, …) je částkou plněno pole WRBTR, (případně i pole DMBTR pro doklady v cizí měně)
 • Pro položky kde je účtován základ daně je částkou plněno pole HWBAS, (případně i pole HDBAS pro doklady v cizí měně)
 • Pro položky kde je účtována částka daně je částkou plněno pole WMWST, (případně i pole DMWST pro doklady v cizí měně)
 • Pole XNEGP je plněno znakem „X“ jde-li o účtování mínusem
 • Je-li plněno pole WRBTR, je pole MWSKZ vždy prázdné, jsou-li částkou plněna jiná pole (HWBAS, WMWST) je pole MWSKZ povinné.
 • Vždy je naplněno pole HKONT, nebo LIFNR, nebo KUNNR ve smyslu vylučovacím, tedy jen jedno z nich.
 • U účtů hlavní knihy účtových tříd 5xx, 6xx je vždy vyplněno buď pole KOSTL, nebo pole AUFNR, nebo obojí.
 • U proforma faktur je vždy vyplněno pole UMSKZ znakem „F“, a také vždy vyplněno pole ZUMSK  
 • Je-li plněno pole MATNR, je povinné i pole MENGE
 • Je-li plněno pole BANKN, jsou povinná i pole BANKL, KSYM, ZLSCH, případně BKREF                              
 • Jde-li o položku placenou složenkou, je způsob úhrady ZLSCH povinný S, , a pro ZIS odběratele taktéž pole NAME1, PSTLZ, ORT1
 • Jde – o položku placenou bankovním převodem, je způsob úhrady ZLSCH povinný U, a povinná jsou taktéž pole BANKN, BANKL, KSYM, eventuelně BKREF, a pro ZIS odběratele taktéž pole NAME1, PSTLZ, ORT1                                            
 • Pokud nebudou vyplněna pole NAME1, PSTLZ, ORT1, (STRAS), STCD2 (STCD1),  (STKZU, STKZN), AKONT , FDGRV, (ALTKN), KTOKX  (obchodní partner nebude založen.                                                        

 

 

 

A) Konverze a přijímací rozhraní (dosavadní systém è mySAP.com)

Obsažené tabulky:

BKPF, BSEG

 

 

Vstupní soubor 01

 

Název souboru:

___________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru

*.csv oddělovač středník

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

1

BUKRS     

CHAR

4

 

Účetní okruh (VAK1, VAK2, VAK3) - číselník

2

BLART

CHAR 

2

 

Druh dokladu (ZZ) - číselník

3

BLDAT     

DATS 

8

 

Datum dokladu (zdanitelného plnění)

4

BUDAT    

DATS 

8

 

Datum účtování v dokladu

5

XBLNR

CHAR

16

 

Číslo referenčního dokladu (variabilní symbol)

6

BKTXT   

CHAR

25

 

Text hlavičky dokladu

7

WAERS

CUKY

5

 

Klíč měny - číselník

8

SHKZG

CHAR

1

 

Znak Má dáti/Dal (MD – S, DAL – H) - číselník

9

MWSKZ   

CHAR

2

 

Znak DPH  (sazba DPH - pro daň. relevantní položky) - číselník

10

 

WRBTR    

CURR 

13

2

Částka ve měně dokladu (odběratelské a nedaňové položky)

11

WMWST   

CURR 

13

2

Částka daně v měně dokladu (účty třídy 343)

12

HWBAS    

CURR 

13

2

Částka základu daně v měně dokladu (účty tříd 5xx, 6xx)

13

DMBTR    

CURR 

13

2

Částka ve fir. Měně (Je-li doklad v cizí měně)

14

DMWST   

CURR 

13

2

Částka daně ve fir. Měně (Je-li doklad v cizí měně)

15

HDBAS     

CURR 

13

2

Částka základu daně ve fir.měně (Je-li doklad v cizí měně)

16

XNEGP

CHAR

1

 

Záporné účtování (s mínusem)

17

ZUONR

CHAR 

18

 

Číslo přiřazení (lib. Identifikátor pro položku)

18

SGTXT    

CHAR 

50

 

Text položky

19

HKONT    

CHAR 

10

 

Účet hlavní knihy - číselník

20

KUNNR    

CHAR     

10

 

Číslo odběratele (IČO nebo jiný identifikátor) - číselník

21

LIFNR

CHAR

10

 

Číslo dodavatele (IČO nebo jiný identifikátor) - číselník

22

ZFBDT      

DATS

8

 

Splatnost

23

PRCTR

CHAR

10

 

Profit centrum (pro výnosové položky 6xx) - číselník

24

KOSTL

CHAR

10

 

Nákladové středisko - číselník

25

AUFNR

CHAR

10

 

Zakázka CO  - číselník

26

GSBER

CHAR

4

 

Pracovní úsek (regionální  správa, divize) – číselník

27

UMSKZ

CHAR

1

 

ZHK záloha (je-li F, vyplnit cílový typ) – číselník

28

ZUMSK

CHAR

1

 

ZHK cílový znak pro požadavek na zálohu - číselník

29

MATNR

CHAR

18

 

Materiál - SAP kód (číslo) materiálu - číselník

30

MENGE

QUAN

13

2

Množství

31

BANKN

CHAR

18

 

Číslo bankovního účtu

32

BANKL

CHAR

15

 

Kód banky

33

KSYM

CHAR

4

 

Konstantní symbol

34

BKREF

CHAR

20

 

Specifický symbol

35

ZLSCH

CHAR

1

 

Způsob úhrady (bankovní převod, Inkaso, hotovost, mzdy, …) – číselník

36

NAME1

CHAR

35

 

Jméno 1

37

NAME2

CHAR

35

 

Jméno 2

38

PSTLZ

CHAR

10

 

Poštovní směrovací číslo

39

ORT01

CHAR

35

 

Místo

 

STRAS

CHAR

35

 

Ulice a číslo domu

40

STCD1

CHAR

16

 

DIČ

41

STCD2

CHAR

11

 

IČO/RČ

42

STKZU

CHAR

1

 

Znak: Platí obchodní partner daň z přidané hodnoty ?

43

STKZN

CHAR

1

 

Znak: Obchodní partner je fyzická osoba ?

44

AKONT

CHAR

10

 

Kontrolní účet - číselník

45

FDGRV

CHAR

10

 

Skup.řízení hotovosti - číselník

46

ALTKN

CHAR

10

 

Staré č.kmen.souboru

47

KTOKX

CHAR

4

 

Účetní skupina - číselník

 

 

 

Vstupní obrazovka SAP (mapování dat)

Název programu:

 

Transakce:

 

Číslo obrazovky

 Náz. pole obraz. mySAP.com

            Dosavadní pole

                Příkaz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

B) Předávající rozhraní (mySAP.com èdosavadní systém)

Obsažené tabulky:

 

Výstupní soubor 01

 

Název souboru:

_________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru:

 

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           C) Reporty

Obsažené tabulky:

 

 

 

Vstupní soubor 01

 

Název souboru:

_________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru:

 

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výstupní soubor01

 

Název souboru:

_________________________________________________________________ (cesta)

Formátování souboru:

 

Položka

Název pole

Typ

Délka

Desetin. čísla

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh požadované obrazovky (možnosti volby):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh požadovaného reportu:

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            D) Online

Obsažené tabulky:

 

 

Návrh požadované obrazovky(vek):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola konzistence, která musí být provedena:

 

Pol.

Pole obrazovky

Popis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logika běhu:

 

                                                     E) Formuláře

Obsažené tabulky:

 

 

Návrh požadovaného formuláře:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Model standardního formuláře:

 

 

 

 

 

 

 

PS.: Je-li tento formulář kopií standardního formuláře nebo existuje-li model v dosavadním systému, pak na toto místo vložte kopii. Uložte také název standardního formuláře a cestu/transakci, kde se nachází v mySAP.com.

 

Název modelu standardního formuláře:

 

Cesta v customizingu:

 

Transakce:

 

F) Jiné vývojové činnosti

 

1.   Zdokonalení:

Specifikujte dostupný název zdokonalení, cestu v customizingu a detaily toho, co se musí udělat.

 

2.        ID match-kód nebo nápověda vyhledávání:

Specifikujte nový ID, který musí být doplněn nebo změněn, dále pole, která musí být vybrána a cestu v customizingu, kde je možné je najít v mySAP.com.

 

3.    Modifikace:

Uveďte detaily toho, co se musí udělat (název programu; transakce, v níž se program použije; atd.).

 

 

Poznámka: Úsek “Jiné vývojové činnosti” obsahuje všechny typy vývojových činností, které nejsou uvedeny v předchozích úsecích. Pokud je to vhodné, můžete použít předchozí úseky.

 

Podpis VTM  : _____________________________ Datum: __/__/____

 

Jak zaúčtovat odečtené zálohy na fakturách ?

 

Obrázek by tedy měl směřovat banka - ZIS - SAP?

 

 

Obrázek by měl ukazovat SIPO - ZIS , ZIS - SIPO, ZIS - SAP ?

 

SAP komunikuje přímo s poštou nebo zprostředkovaně přes ZIS?

 

Kde bude ten soubor a jak se bude jmenovat? Jak SAP pozná, že jde o úhradu faktur v ZISu? Ukázkový soubor?

 

 

 

Číselník bank a clearingů? Každý odběratel ZIS bude mít svůj kontrolní účet? Účtování - podklady paní Tománková?

 

Upraveno 05.05.2004 15:58:24