Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

 

 

Zákaznický informační systém FVS++ umožňuje :

Vystavovat faktury za vodu dodanou, odkanalizovanou, jiné zdroje, srážkovou - paušálně dělené nebo %dělené a to zadáváním jednotlivých odečtů nebo paušálně s možností odečtení m3 spotřebované v technologickém procesu. Kompletně evidovat vyčerpávající údaje odběrných míst, včetně smluv (+generátor smluv), vodoměrů osazených, v ocejchování, na skladě a vyřazených,  pohledávky s generování upomínek a penalizačních faktur. Přehledy a grafické rozbory a analýzy pomocí generátoru sestav a grafů. Program je určen pro OS Microsoft Windows.

Namátkové ukázky obrazovek (ze 125) ve FVS++
(na miniatury lze poklepat a zobrazí se skutečná velikost formuláře):

Program FVS++ aktivní explorer : wpe5.jpg (90071 bytes)

Úvodní přihlášení do FVS : wpe8.jpg (22015 bytes)

Odečty - vkládání : wpe2.jpg (75346 bytes)

Odběrné místo : wpe4.jpg (79761 bytes) podkarta graf M3 : wpe1A.jpg (78391 bytes)

Adresát : wpe6.jpg (61052 bytes) podkarta graf : wpe17.jpg (76502 bytes)

Dohadné položky - prognóza fakturace : wpe8.jpg (59562 bytes)

Vodoměr : wpeF.gif (29912 bytes)

Pohledávka : wpe1.gif (33275 bytes)

Úhrada : wpeA.gif (22055 bytes)

Generátor penalizačních faktur : wpeC.gif (26232 bytes)