Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Český hlas - TTS
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

FIXní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

SQL-Web-Robot

Hlasový výstup

Microsoft Agent
 

MDA/XDAII

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt
České televize živě
World TV live online
Privát menu

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
Příprava 2 složky
Příprava pro SAP
Instalace síťky

Podpora:
(Starší strany)
Aktuální, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 Strana roku 2009

Odkaz na aktuálnější stranu podpory je zde.

Verze Popis
10.12.2009
(VOSS,VM,KH,..)
 
Doplněny položky pro smlouvy.
 1. Voda srážková zpoplatnění ano - ne
 2. Datum narození
 3. Vypočtená maximální kapacita vodoměru za hodinu
 4. Způsob měření pro stočné

Opraveno zobrazení jména ulice

 

 

22.10.2009
(VSB)
 

   Dopnění příjmu párování externích zdrojů - zálohy - záznam DIČ a IČ.
 
 

 

21.09.2009

   Nová verze FVS_UTILS na hromadné přečíslování a kontrola indexů. (přidány nové kontroly) Ke stažení zde.

 

 

26.08.2009
 

   Nová licence pro Svazek obcí Region Jih.
 
 

 

20.08.2009
(Frýdlant - ALL)

 
Přidána možnost kontroly existence bankovního účtu v generování pro Profi Banku.

Po stisknutí tlačítka <Kontrola existence účtu> program provede kontrolu existence účtů a u případných problémů doplní do statusu "N".
 

 

 

11.08.2009
(Nymburk - ALL)

 
Generování odečtů z PSIONu dle ceníku.

Nový algoritmus nyní rozpočítá spotřeby dle změn v ceníku. Pokud tedy v období se změnila cena 3x tak vytvoří tři odečty, vždy s datem od-do kdy byla platná daná cena (cenová úroveň).

Volitelně lze zapnout nebo vypnout vytváření řádků s nulovou spotřebou a nebo odečtů, které mají pouze vyplněnou poznámku.
 

 

 

02.08.2009
(Nymburk - ALL)

 
Rozšíření exportu dat do PSIONu WorkAbout.

Pro správnou funkci je třeba před exportem také nainstalovat update programu pro PSION WA:Podpora pro PSION WORKABOUT

 

 

09.07.2009
(Nymburk - ALL)

 
Rozšířená verze FVS_UTILS - přečíslování - přidány databáze Archiv-Odečty a Vodoměry_výměny

Ke stažení zde: FVS_UTILS.EXE (předpokládá se že program FVS je na stejném PC již nainstalovaný)

 

 

11.06.2009
(KH)

 
Menu v tisku faktur je rozšířeno o položku Tisk E-Mail, která zobrazí faktury, které jsou označeny jako "E" v kartě odběru  položka "F-S".

Poznámka: Pozor - aby skutečně faktury eMailem bylo možné odeslat - musí být vyplněna položka "eMail faktura" v adresáři a položka "Faktury eMailem nezasílat" nesmí být zaškrtnuta.

 

 

31.05.2009
(Klatovy)

 
Volitelné médium pro export do spořitelny (v nastavení)
 

 

26.05.2009
(VOSS)

 
Generování faktur - nové upozornění na rozdílný měsíc generovaní a data zdanitelného plnění.

Pokud je měsíc jiný tak program zobrazí upozornění:

Pozor v nastavení zdanitelného plnění je jiný měsíc než v období generovaní.
Pro pokračování generování zvolte <Ano> pro opravu zvolte <Ne> ?
 

 

 

22.03.2009
(K.H.)

 
Faktury eMailem - nová možnost rozesílání kopií dokladů zákazníkům.

Popis nastavení :

 1. Každý odběratel má nyní položku eMail faktura, na kterou mu lze zasílat faktury eMailem pokud nemá zaškrtlou volbu Faktury eMailem nezasílat.
 2. Doklady eMailem lze rozeslat:
  a) Hromadně generátorem eMailů za aktuální vygenerovanou dávku
  b) Hromadně generátorem eMailů za období
  v) Hromadně generátorem eMailů za export do salda
  d) Hromadně generátorem eMailů všechny ještě neodeslané do salda (lze vyvolat také ve formuláři export do salda WINDOWS)
  e) Jednotlivě přímo aktuálně zobrazenou fakturu
 3. Před odesláním jednotlivé faktury lze editovat / načíst vzor emailu
 4. Kompletní nastavení je zde
 5. Pro tuto volbu je nutné připojení do internetu a platný SMTP server s neomezeným přístupem a heslem v jednoduchém tvaru (nebo bez hesla) na portu 25.

Nové položky eMailu v kartě odběratele:

Vyvolání generátoru eMaílů:

Generátor eMailů:

Odeslání jedné faktury eMailem:

Editace eMailu před odesláním: (Vzor 1 je pro hromadné rozesílání, Vzor 2 pro jednotlivé faktury a Vzor 5 pro ostatní)

Kompletní nastavení eMailů včetně otestování a editace vzorů:

 

 

01.02.2009
(ALL)

 


Upraven algoritmus generování salda k datu

 

 

01.01.2009
(ALL)

 

Nová podkarta v adresáři - pohled na úhrady odběratele:

 

 

  
 

 

 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

© GB-SOFT 1989-2023 ® GB-SYSTEMs

Upraveno 11.04.2019 18:37:13