Úvod
Produkty

Fakturace V&S++

SQL-Web-Robot

Utils
Podpora

Fakturace V&S++

Galerie sestav
   

Smlouvy
   

Fixní cena

FVS s hlasem

Psion HC-WA
   

FVS v mobilu

Externí Fakturace

SQL-Web-Robot

Borland DB motor
Ceník produktů + Á
Kontakt

*

Na téma FVS++:
Galerie sestav
Hlasový výstup
Psion HC-WA
  Příprava 2 složky

Podpora: Aktuální, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

*

 

Strana roku 2002

Odkaz na aktuálnější stranu podpory je zde.

Verze Popis
23.12.2002

Export pohledávek do CODA financials rozšířen.

 1. Konverze převodu adres dle další nové specifikace.

 

   
4.12.2002

Archivace odečtů.

Databáze archivních odečtů je v menu pod volbou ODEČTY

 

   
10.11.2002

Export pohledávek do CODA financials rozšířen.

 1. Adresy sou převáděny automaticky na velká písmena. (V adresáři FVS je není třeba opravovat)
 2. Konverze převodu adres dle nové specifikace.

 

   
25.10.2002

Export pohledávek do CODA financials rozšířen.

Nová možnost změny účtů při exportu faktury, která má variabilní i pevnou složku (dvousložkové ceny).

Implicitně  jsou nastavené účty prázdné.

   
14.10.2002

Nově přidané položky pro generátor a evidenci smluv:

Doplnění položek pro smlouvy do databáze odběrných míst, pro potřebu evidence a tisku sestav uzavřených a vygenerovaných smluv. V dohledné době budou následovat v sekci Galerie sestav sestavy na téma uzavřené a neuzavřené smlouvy - přehled.

Nově přidaná možnost tabulky rozpisu záloh na základě cyklu záloh (např.):

V databázi cykly lze texty a tabulky přímo měnit dle vlastního uvážení:

Přidané položky:

 1. Smlouva podepsána

 2. Číslo knížky

   
24.09.2002

Jak nastavit export ve formátu DBF aby jej šlo otevřít v EXCELu:

 1. V ovládacích panelech spustit volbu BDE Administrator
 2. V záložce Configuration zvolit DBASE a změnit položku LANGDRIVER na hodnotu "dBASE CSY cp852" a LEVEL na hodnotu "3"

Implicitně  je nastavená verze DBF na 7. EXCEL však zvládne pouze verzi (level) 3.

Obrázková nápověda jak a kde kliknout - vyplnit:

Potom lze v jakékoli databázi zvolit v menu "GB-DOKTOR" - "Odeslání vět z databáze" a nastavit DBASE:

 

   
01.06.2002

Zjednodušení vkládání:

Změna v používání názvu ulic (karta OM a karta Adresář) nyní nahradila původní používání čísel ulic přímým vpisováním názvu. Pro zjednodušení vkládání se po napsání prvních znaků vybírá automaticky název ulice z dtb. Ulic a v případě nové ulice (i chybného zadání) vždy do této dtb. ukládá. Na databanku Ulic a Obcí je nyní i napojena karta odběratele - dtb. Adresář.

   
16.07.2002

Doplnění a oprava:

 1. Korekce číselných řad dobropisu pro K.H.
 2. Zálohové platby - rozšířeny o položky OBDOBÍ_ÚHRADY, ÚČET, OBDOBÍ_FAKTURY
 3. Vodoměry - korekce zobrazení ulice v kartě VDM a montážce
 4. Licence smlouvy pro Valmez
 5. Nově se negenerují paušální odběry, které jsou označeny znakem 'Z'
   
12.06.2002
 

Možnosti fakturace ve dvousložkových cenách.

Popis - manuál k tisku.

Nové vzory faktur a složenek.

Znění zákona.

Převod dat při instalaci této verze může trvat déle, (10 minut až 2 hodiny) - přidávají se nové položky do databází.

Upozornění: Uživatelé exportující data saldokonta do jiných účetních systémů (CODA, PROFESS, BYZNYS....) mohou aktivovat generování dvousložkových cen, až po dodání exportních pravidel.

   
11.06.2002
(Pro K.H.)

Nové funkce pro dobropis a vrubopis:

 1. Voda srážková :
  1. funkce "DS" plus = vrubopis, mínus = dobropis
  2. funkce "SD" = dobropis
  3. funkce "SV" = vrubopis
 2. Voda z jiných zdrojů :
  1. funkce "DJ" plus = vrubopis, mínus = dobropis
  2. funkce "JD" = dobropis
  3. funkce "JV" = vrubopis
   
10.05.2002
(Pro VOSS a ++)

Nové funkce pro generátor smluv:

 1. Automatické nulování - očíslování odběrů
 2. Doplnění průměru VDM z databáze vodoměry

   

19.05.2002

Pomůcka pro přečíslování odběrných míst a kontrola databází ke stažení zde.

 

   

16.5.2002

Rozšíření evidence
pro
SMLOUVY a obecný přehled
 

Databáze odběratelů rozšířena o informace o vlastníka objektu - využití pro evidenci a generátor smluv - třetí osoba

Při instalaci nové verze programu dojde k rozšíření databáze adresář o potřebné položky automaticky.
 

Verze  Popis
16.03.2002
 (pro VOK)
Úpravy dle zadání pro uživatele PROFES.
Update je určen pro uživatele účetnictví PROFES:
 


 

Před prvním exportem je třeba nastavit langdriver na dBASE CSY cp852 :


 

   
06.02.2002
 (pro VOSS s.r.o.)
Úpravy dle zadání pro uživatele CODA financials.
Update je určen pro uživatele modulu export dat do CODY:
Program si nyní ověřuje změny adres v CODĚ a exportuje adresy dle "ELMADDRTAG".


 

Verze  Popis
03.02.2002
 (pro Sokolov, Beroun a uživatele modulu smluv)
Nové možnosti, generátoru smluv ve formátu html.

Update je určen pro uživatele modulu smlouvy:

 1. Nová možnost definice textů hlaviček smluv v závislosti na obsahu
  Nastavení lze vyvolat na podkartě Globální nastavení tlačítko Nastavení názvů smluv
 2. Nová položka Globálního nastavení podniku - Registrace podniku u :
 3. V kartě SMLOUVY DAT O.M. jsou nové položky průměr přípojky a VDM
 4. Nová oblast ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ - oblast se tiskne pouze při vyplnění obecné poznámky k odběru


 

Verze  Popis
17.01.2002
 (pro Nymburk, Kolín a ..)
Nové možnosti, dle Vašich požadavků
 1. Různé možnosti automatického rozpočítaní paušálů
  1. Nezaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 a zvýšené m3
  2. Zaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 a zvýšené m3
  3. Nezaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 = zvýšené m3
  4. Zaokrouhlit a rozpočítat běžné m3 = zvýšené m3
 2. Možnost v odběrech automaticky naplnit průměry přípojek z databanky vodoměry průměry VDM.


   
   
 
Podpora dle roku : Aktuálně, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000.

   

©  GB-SOFT 1989-2006 ® GB-SYSTEMs

* Upraveno 02.05.2004 13:10:08