Fakturace Vodné / Stočné - Zákaznický Informační Systém

pro vodohospodářské společnosti nebo organizace zabývající se distribucí vody nebo provozováním kanalizace.

Velmi zmenšené okno hlavní palikace FVS-ZIS.Core pro hlavní stranu
 

Nová generace systému založená na nejmodernějších technologiích :
 • RAD Studio XE7 Delphi / C++.
 • Databázový stroj Microsoft SQL Server ve verzích 2008 / 2008R2 / 2012 / 2014 / 2016 Full i Express.
  • V menších datových objemech (cca. do 20000 odběrných míst včetně historie) lze použít verzi MSSQL Express, která je zdarma.
 • Fast-Report Enterprise.
 • Nově vyvinutý systém reportů
  • Umíte-li procházet stránkami internetu - jste jako doma v zabudovaném komfortním sytému vzájemně propojených reportů.
 • Klientské stanice Microsoft Windows 10 i starší sytém Windows 7/8/8.1 verze pro x86 i x64 bit.
 • Klient-Server pro obsáhlé zdroje dat s využitím Microsoft Server 2008 - R2 - 2012 a novější.
 • Stavěno na Quantum Grid a dalších kvalitních komponentách od firmy DevExpress.

Další podrobnosti naleznete v horním menu Možnosti.


Domovské stránky : www.GB-SOFT.cz

Ukázkové otisky obrazovky se spuštěným FVS-ZIS

Stránky jsou rozpracovány.
Tedy nejsou ve finální podobě.