Možnosti programu GB-SOFT FVS-ZIS

Zásadní změnou nového FVS-ZIS oproti stávajícímu FVS, je využití databázového enginu MS SQL Server 2008/2014.  Pro běžného uživatele sice nejsou systémové změny až tak patrné, ale jsou nebytné pro zajištění vyšší stability v rámci sítě, přechod na nové operační systémy a možnosti dalšího vývoje.

 • Kompletní fakturace vodné a stočné včetně:
  • Vody srážkové, z jiných zdrojů a spotřebované v technologickém procesu
  • Fakturování paušálů i v nepravidelném režimu (s rozpočtem na dny, nikoliv celé měsíce)
  • Okamžitého náhledu faktury při pořizování odečtu
  • Kontroly aktuální spotřeby oproti průměrné
  • Okamžité zobrazení aktuálních pohledávek při pořizování odečtu
  • Zobrazení záloh (včetně možnosti jejich selekce) při pořizování odečtu
  • Propojení karty na podružné zahradní měření (a souběžné pořizování propojených odečtů)
  • Možnosti doplnit informaci o starších pohledávkách do aktuální faktury
  • Možnosti exportu faktury do PDF a dalších formátů (viz exporty)
  • Automatizovaného vytváření opravných daňových dokladů
 • Evidence vodoměrů a měřidel
  • Evidence kompletního koloběhu (osazení, výměna, demontáž, oprava, přecejchování, sklad)
  • Tvorba montážních listů.
  • Automatické seznamy vodoměrů a měřidel, které je potřeba vyměnit z důvodu prošlého cejchu.
  • Rozlišení evidence vlastních a cizích měřidel
  • Datové exporty předávaných vdm
 • Kompletní saldokonto
  • Integrace předpisů (včetně všech typů záloh) do jedné databáze
  • Sledování pohledávek i u zálohových plateb, včetně jejich upomínání a sankcí
  • Sankce za vystavení upomínky
  • Opravné položky
  • Automatický příjem úhrad z banky a České pošty
  • Napojení na účet partnera - přímé INKASO.
  • Napojení na systém SIPO
  • Napojení na ISIR - automatický monitoring insolventního rejstříku
  • Odsouhlasení pohledávek
 • Smlouvy a odběry
  • Propojení fakturace přímo na smlouvu
  • Propočet paušálů dle počtu osob
  • Vkládání příloh (např. naskenované dokumenty)
 • Sledování událostí - reklamací
  • Evidence reklamací a úkolů s propojením na konkrétního uživatele, odběratele, odběr, vdm nebo libovolnou větu v kterékoliv databázi
 • Systém reportů
  • Okamžitá propojenost mezi náhledy sestav (na principu odkazů v internetu), kde kliknutím na konkrétní výsledek lze zobrazit jeho další detail (např. č.faktury, detail odběratele a pod.)
  • Možnost uložení výsledků reportů a jejich zpětné zobrazení (úspora tisku i času)
  • Exporty tiskových reportu: Excel (XLS), Acrobat Reader (PDF), Word (RTF),Obrázky - bitmapy (JPG, PNG, GIF), Databáze (DBF), Emailem (EML), Internet Explorer (HTML)
 • Pravidelné automatické zálohování

Výčet funkcí a možností je záměrně omezen jen na stěžejní a rozdílné oproti původní verzi programu FVS.


Domovské stránky : www.GB-SOFT.cz

Ukázkové otisky obrazovky se spuštěným FVS-ZIS

Stránky jsou rozpracovány.
Tedy nejsou ve finální podobě.