. P
o
p
i
s

U
k
á
z
k
y
 
1. Specializace na komplex FAKTURACE VODNÉ & STOČNÉ
 • komplex FVS++ vznikl v roce 1989 (16 let provozu)
 • použití nejnovějších vývojových prostředků DELPHI enterprise
 • produkce jen pro vodárenský obor s užším zaměřením na zákaznický systém 
2. Komplex FVS utvářen požadavky z praxe a legislativy  ČR.
 • prioritní zabezpečení úprav na základě změny legislativy
 • v programu jsou zakomponovány úpravy požadované konkrétními uživateli
 • zajištění flexibility software na skutečný vývoj v tomto oboru
3. Zajištění vysoké produktivity s komfortním zpracováním
 • při pořizování odečtů má uživatel přehledně zobrazeny potřebné informace
 • "Automat vkladu" po zadání konečného stavu  zajistí  přesun na další odběrné místo
 • rychlé a selektivní generování faktur
4. Vysoká ochrana dat
 • zabezpečení přístupu do souborů pouze na základě administrátorsky definovaných práv
 • různé úrovně přístupů - role (editační i vizuální)
 • protokolování všech událostí v systému

5.

Obousměrný tok dat FVS++ & CODA financials

 • přenos pohledávek a odečtených záloh do systému CODA
 • přenos úhrad záloh do FVS k odpočtu z faktur
 • FVS z CODY zpřístupňuje aktuální stav pohledávek (přístupem k datům v ORACLE client/server r.o.)
 • data umožňují v systému CODA kompenzaci pohledávek a závazků
 • oboustranná nezávislá kontrola toku finančních dat
export_faktur_a_zaloh.jpg (78228 bytes)

6. Cenové kalkulace v systému CODA financials pomocí exportu informací z FVS
 • exportovaná data z FVS obsahující informace o vyfakturovaných m3 VS a statistice umožňují vytváření cenových kalkulací v systému CODA
 
7. Free-koncept-db - reálné vytváření vlastních položek
 • rozšíření databáze o libovolnou položku (vlastní definice uživatelem v reálném čase)
 • tvorba vlastních filtrů a třídění dat
8. Generátor dohadných položek - předpokládaný vývoj spotřeb a fakturace
 • pohled do budoucnosti dle vlastních uživatelských kritérií
 • využití informace o odečtovém cyklu v základním klíči dat: obec-cyklus-odběr-odběratel
9. Generátor sestav, grafů a reportů
 • možnost definice vlastních sestav a grafů (součástí instalace je však více než 400 sestav a grafů)
 • generátor reportů exportuje informace do jiných programů (např. WinWord, Excel, Microsoft Internet Explorer)

10. Komplexní evidence a informace
 • aktuální stav i historie odečtů, odběrů, odběratelů, vodoměrů, smluv, faktur, záloh
 • propojení jednotlivých databanek zajišťuje maximální přísun informací k aktuální činnosti uživatele
 • rychlé vyhledání odběratele dle jména s okamžitým zobrazením všech informací ( odbyt, recepce a reklamace)

11. Sběrné faktury - úspora nejen tisku
 • tisk složenek AV, kumulovaných faktur za odběratele (až 60 odběrů na jeden list faktury včetně všech požadovaných informací)
 • vlastní definice grafického výstupu (loga, grafy spotřeb, popisy)
 • automatická archivace faktur v úsporném formátu (s možností okamžitého náhledu a tisku)

12. Reálné sledování pohledávek
 • komplex obsahuje vlastní saldo - sledování pohledávek
 • možnost  upomínek, penále, agregované výstupy (součty za účty a střediska), evidence DPH, archiv uhrazených faktur
13. Pořizování odečtů v terénu  Hand-Held
 • odečty lze pořídit do "ručního" počítače (v současnosti je využívána zn. PSION)
 • po importu odečtů do PC lze hned generovat faktury  (úspora času přepisování z knížek)

14. Možnost provozování systému jako client/server
 • aplikace je určena pro systémy: MS-SQL 7.x, ORACLE 8.x, INTERBASE 5.x-6.x nebo local/net peer-to-peer  pro PARADOX
 • doporučené operační systémy : WINDOWS 2000/XP
15. Hotline, podpora na internetu, rychlá komunikace elektronickou poštou
 • hotline 24 hod denně
 • aktuální verze s úpravami na www stránkách, elektronickou poštou lze posílat dotazy a zpětně odpovědi uživatelům, sestavy, SQL úpravy, vzory formulářů pro úpravu
 • osobní konzultace a úpravy u uživatele - dle potřeby
16. SQL-WEB-Robot
 • automatizovaná distribuce dat do informačního centra INTRANETu
 • kompletní strukturovaný WEB
 • sumáře a průniky z dalších programů
 • zastřešení podniku