Zajištění vysoké produktivity s komfortním zpracováním

V režimu vkládání odečtu se zobrazí veškeré potřebné informace (jméno odběratele, adresa odběru, aktuální cena k příslušné statistice, vodoměr a jeho aktuální stav). Vůbec není potřeba tuto činnost přerušovat, neboť ostatní informace jsou v příslušných kartách (odběru, vodoměru, ceníku, funkcích a v adresáři) a jsou aktivovány po jednoduchém kliknutí myší nebo klávesou. Při aktivní volbě "automat vkladu" stačí pouze zadat konečný stav, potvrdit spotřebu a ihned se aktivuje další následující odběr k vyplnění konečného stavu.

<<<<

Při zadávání odečtu je aktivováno hned několik kontrol:

Volby na změnu odběratele a výměnu vodoměru zajistí zachování historie vývoje odběru a jeho odečtu.

Možnost vkládání odečtu ve dvou cenách s automatickým rozpočtem m3 / dny.

Automatický odpočet podružných vodoměrů, vody z jiných zdrojů a vody spotřebované v technologickém procesu

Automatické generování paušálu a vody srážkové.

Volbami v generátoru faktur lze selektovat část odečtů ke generování, nebo aktivací všech voleb dojde ke generování všech pořízených odečtů. Odečty, které jsou "zatím" jen pořízeny mají jinou barvu, než všechny vygenerované. Lze se tedy opticky snadno v datech orientovat. Generované faktury lze opravit - pokud nejsou v saldu, tedy v zaúčtování.

<<<<

PS:
V celém komplexu Vás provází jednoduché ovládání s funkčností kláves <ESC>, <ENTER> a jednoduchým způsob pohybu ve formulářích pomocí kurzorových šipek (nejenom klávesou <TAB>). Ve všech formulářích si může uživatel definovat položkovou cestu ve které se po formuláři automaticky pohybuje po stisku klávesy <ENTER>. Díky této volbě se velice zvyšuje Vaše produktivita při zadávání údajů.

<<<<