SQL-Web-Robot

SQL-Web-Robot je možné začlenit jako programovou komponentu do komplexu FVS++, jenž umožňuje automatické zasílání informací do centra Intranetu (lze i internetu) formou přehledně strukturovaného Webu, kde lze vytvářet pravidelné reporty, sumáře a průniky dat (a to bez nutnosti instalace programového vybavení na klientských stanicích).  Jedná se nejen o data z komplexu FVS, ale i z dalších instalovaných programů, které pracují na bázi SQL client/server. V rámci intranetu se jedná o data v podniku, u internetu lze zpracovávat data i z různých divizí (vzdálené oblasti).

Lze jej proto využít k zastřešení kumulace dat podniku a vytvářet tak globální reporty v rámci celého účetnictví, ekonomických agend a vodohospodářských provozů.

<<<<

SQL-Web-Robot pracuje sám dle přiložených multi SQL scriptů.

<<<<

Činnost můžete naplánovat na doby kdy je Váš server nevyužit.

<<<<

Příklad výsledku práce SQL-Web-Robotu:

<<<<