Reálné sledování pohledávek a evidence

Komplex FVS obsahuje  volitelně i vlastní saldo na sledování pohledávek s možností tisku upomínek a penalizačních faktur. Úhrady jsou buď vkládány ručně dle výpisu z banky, dle složenek, nebo přenosem pomocí kompatibilních médií z bankovních ústavů. Faktury se do saldokonta dostávají k zaúčtování v momentě, kdy je obsluha fakturace považuje za definitivní (export do salda). Jsou zde i volby s možností zobrazení stavu "zpět" k určitému datu - období. Pro lepší přehlednost slouží archiv faktur, zaúčtování, DPH a upomínek, kam lze odkládat uhrazené faktury s navazujícími databankami a zároveň lze data kdykoliv přesunout zpět.

<<<<

<<<<

<<<<

<<<<