FVS++ Vysoká ochrana dat

Přístup do programu je chráněn kódovanými hesly. Rovněž tak veškeré databáze lze otevřít pouze v tomto komplexu.

<<<<

Uživatel má přístup do systému pouze se svým heslem

<<<<

Každý má definovanou roli - způsob (možnost otevřít, pouze prohlížet nebo lze editovat) a rozsah (lze definovat pro každou databanku zvlášť)

<<<<

V každé databance a větě je zápis o poslední editaci s informacemi o čase a uživateli.

Možnost zápisu všech zásahů jednotlivých uživatelů do centrální historie činností.

<<<<