Pořizování odečtů v terénu

Pořizování odečtu v terénu je především časovým přínosem pro obsluhu fakturace, neboť nedochází k mechanickému přepisování odečtu z karet do PC, nýbrž pouhým přehráním dat vložených odečítačem a současně tak snižuje riziko "překlepu" právě při přepisování.

V současnosti je v činnosti verze využívající zn. PSION a základní postup je následující:

Nejprve fakturant připraví dávku dle výběru ( obec, cyklus,odběrná místa, ulice a odběratelé ). Tuto dávku nahraje z PC na FLASH kartu (přenosné kompatabilní médium pro ruční odečtový přístroj), kterou předá odečítači. Ten pořizuje pouze konečné stavy, při vzniklé nesrovnalosti, zapíše k příslušnému odběru poznámku. Pořízené odečty z Psionu exportuje a zpětně předá Flash kartu na centrálu ke zpracování. Fakturant importuje data z Flash karty a zkontroluje, zda-li jsou některé odběry neodečtené, či mají vyplněnou poznámku. U těchto mimořádných případů sám rozhodne o dalším postupu a po úpravě může odečtenou dávku ihned vygenerovat - tj. vytvořit faktury.

<<<<

<<<<

<<<<