Generátor sestav, grafů a reportů

Generátor sestav je součástí každé databáze a současně existuje ve formě globální evidence sestav - jako volba v hlavním menu.

<<<<

Jsou-li sestavy aktivovány v konkrétní databázi, zobrazí se sestavy v jejichž zdroji dat je jméno příslušné databáze. Sestavy však mohou být i propojeny z několika databanek současně.

<<<<

V instalaci FVS je dodáváno více jak 400 sestav a grafů, ovšem každý uživatel si muže vytvořit sestavu sám (nebo ji dle zadání vytváří servis). V sestavě se mohou data libovolně třídit, součtovat, třídit do skupin, doplňovat vlastní funkce (součtové, průměrové, min-max, rozdílové, apod.). Zvláštní zmínku si zaslouží grafické provedení, kde si uživatel může sám libovolně utvářet výsledné zobrazení sestavy (font, barvy, orientaci a velikost stránky, obrázky a loga, textury a některé proměnné typu datum, stránka apod.)

<<<<

Na sestavy těsně navazují grafy. Je to jeden z parametru v sestavě, kterým se právě dá určit výsledné grafické provedení (hodnoty - nebo graf). Jsou-li zvoleny grafy, pak záleží jen na uživateli z jakých typu grafu si vybere (koláčový, sloupcový, bodový, prostorový...) a jakým způsobem zvolí barvy, velikost, obsah a orientaci popisu.

<<<<

Mimořádnou pozornost zasluhuje volba REPORTY , kterou lze aktivovat v každé databázi jednoduchým kliknutím pravého tlačítka myši:

Lze tak jednoduše a rychle vybrat informace typu součtet, nasčítat + počty, součet a opis. Dalším selektorem je výběr položek, jenž se mají zahrnout. Pořadí a sled položek si určuje uživatel vlastní definicí pořadí přímo v databázi.

Nespornou výhodou je, že tyto informace lze nejen tisknout (ve formátu html), ale i exportovat a to buď jako stránku html-table, nebo do programů WinWord, Excel a Internet Explorer.

<<<<