Free-koncept-db - reálné vytváření vlastních položek

Unikátní možnost definice obsahu a struktury dat v každé databázi. Uživatel si muže sám - bez zásahu programátora přidat libovolnou položku (např. č. zakázky..) ev. upravit délku položek stávajících (např. potřeba prodloužit délku názvu odběratele).

<<<<

Vlastní tvorbě je otevřena i možnost filtru (např. zobrazit data jen za období, jen za odběratele..) a klíčů - tj. způsobu jak jsou data seřazena.

 <<<<