Sběrné faktury - úspora nejen tisku

Dle čísla odběratele lze faktury tisknout buď jednotlivě za odběry, nebo kumulovaně (jedno číslo odběratele u požadovaných odběru) tj. odečty na jednu fakturu. Způsob sběrných faktur šetří především čas pracovníku, náklady na formuláře (obzvlášť u složenek), náklady na tiskárnu (toner, životnost) a náklady za poštovné !
Další výhodou je nižší počet faktur, což zpřehledňuje stav pohledávek za odběratele.

<<<<

U každého odečtu se tiskne číslo vodoměru, jeho stavy a spotřeba, statistika - ev. její dělení, adresa odběru, poznámka a propočítané Kč za vodné a za stočné.

<<<<

Faktury lze tisknout na bianco papír, nebo na předtištěné formuláře - dle uživatele. Tiskový výstup si uživatel může definovat sám (nebo náš servis) - doplňování vlastních proměnných, grafických prvku - loga, obrázky, nebo grafy vývoje spotřeb.

Každé generování faktur je automaticky archivováno v redukovaném formátu pro úsporu místa na disku. Pouhým kliknutím na požadovanou dávku lze kdykoliv vytisknout kopii faktury, nebo celé dávky faktur. Navíc je volba tisku z archivu rozšířena o možnost drobných úprav (např. změna formuláře typ složenka - faktura).

<<<<