Obousměrný tok dat FVS++ & CODA financials 

Komplex FVS je otevřen pro průtok dat se systémem CODA financials.
Je zajištěna oboustranná nezávislá kontrola toku finančních dat 

<<<<

 

 

z FVS++ jsou přenášeny informace o vygenerovaných fakturách, předpisech záloh, odečtených zálohách na fakturách a kompletní zaúčtování.

Data pořízená v CODA financials (uhrazené faktury nebo zálohy) si FVS++ vytahuje automaticky. 

Díky soustředění pohledávek a závazků v systému CODA financials lze kompenzovat pohledávky a závazky za jednotlivé dodavatele-odběratele.

V kartě odběratele ve FVS++ lze sledovat stav pohledávek v systému CODA, aniž by byly jakékoliv úhrady ve FVS++ pořízeny. (na bázi CLIENT/SERVER r.o.).

<<<<

Na základě těchto informací se může obsluha ihned kvalifikovaně rozhodovat.

<<<<