Cenové kalkulace v systému CODA financials pomocí exportu informací z FVS

Z komplexu FVS nejsou nabízena jen data týkající se zaúčtování a hodnot faktur, ale i další technické informace - spotřebované a vyfakturované m3, statistika (a s ní související typ ceny) a především odečtový cyklus (doba a četnost fakturace odběru)

Odečtový cyklus - dvojčíslí, které se skládá z čísla frekvenčího ( 1 - měsíční, 3 čtvrtletní ..) a čísla pořadového měsíce v daném období (1- leden, 2 - únor...).

Odečtový cyklus je součástí základního klíče na vzájemné propojení mezi odečty a odběry.

<<<<