Vody srážkové - generování smluv - změny dle legislativy 2022


Na základě Vyhlášky č. 244/2021 Sb., se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, dochází k následujícím úpravám v programu FVS++

Dlouhodobý srážkový koeficiet (změna již od 1.1.2022) se vyplňuje v databázi Obce pro každou obec zvlášť.

Nové kategorie (dle přílohy č.16) dle propustnosti ploch

Původní katerogie zůstávají (pouze kategorie původní "B" se nyní přesouvá do kategorie "C". Původní kategorie "C" se nyní přesouvá do kategorie "F". Nové kategorie se týkají propustných ploch (vegetačních střech) a to dle jejich výšky:
Původní (stav do 30.6.2022) ZMĚNA OD 1.7.2022
Kategorie Popis Koeficient Kategorie Popis Koeficient Název položky ve FVS (pro plochy, u m3 stejné jen navíc "r")
A Těžce propustné 0,9 A Těžce propustné 0,9 HS_tezce_propustne_m2
      B Vegetační střechy s vrstvou 5-10 cm 0,6 HS_veg_strechy_5_10_m2
B Propustné, zpevněné plochy 0,4 C Propustné, zpevněné plochy 0,4 HS_zpevnene_m2
  D Vegetační střechy s vrstvou 11-30 cm 0,3 HS_veg_strechy_11_30_m2
  Nezpevněná plocha 0,1 E Vegetační plochy s vrstvou od 31 cm 0,1 HS_veg_strechy_31plus_m2
C Trávníky, veget.plochy 0,05 F Plochy pokryté vegetací 0,05 HS_vegetacni_m2

Výpočet zůstává stejný, jen přibyly kategorie. Aktualizací programu FVS++ se automaticky přidávají nové položky do databáze ODBERY.DB. Hodnota z původních kategorí se doplní do příslušné kategorie nové (nové položky jsou vytvořeny i pro kategorie, které se shodují s původním předpisem) .  Rozšířením je možnost výpočtu jak v ODBĚRECH (záložka Smlouva) tak v Adresáři (záložka Smlouva).

Dvojitím poklikáním na nadpis:  Výpočet vody srážkové se přepínat mezi původním formulářem a formulářem aktuálním. 

Nová karta odběrného místa:

 

Původní karta odběrného místa: 

 

Karta odběratele a nové koeficienty vody srážkové :

 

Adresář nastavení koeficientů :

 

Náhled vygenerované smlouvy - část - oblast - voda srážková:

Kliknutím na tlačítko Spočítat  se nabídne varianta (jen aktuální odběr, nebo všechny odběry v obci). Následně se provede výpočet dle zadaných hodnot ploch a koeficientů.  V případě, že nová kategorie u stávajícího odběru s vodou srážkovou není použita, hodnota redukovaných m3 pro SR musí být stejná jako aktuální stav.

Program ihned po instalaci upraví / rozšíří nově potřebnou strukturu dat v tabulce "odbery.db" a také nakopíruje data z původních do nových položek.

Tato úprava nese s sebou zrušení položek týkajících se historie výměn vodoměrů v databázi Odběry. Veškerá historie výměn zůstává nadále v dtb. Vodoměry.

Úprava nadále vyžaduje aktualizaci vzorů smluv, vzhledem k rozmanitosti a uchovávání i neaktuálních vzorů smluv, není tato úprava provedena automaticky. K dispozici je vzor, ve kterém je nová tabulka pro vodu srážkovou, můžete si ji tedy zkopírovat a nahradit tak stávající ve svých vzorech anebo zašlete vzory (pouze ty, které používáte) pro následnou  úpravu z naší strany.