Info ke změně sazby DPH od 1.5.2020

 Úvod

     Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, dochází od 1.5. ke změně sazby DPH z 15% na 10%.  Pro uživatele programu FVS není potřeba nahrávat žádné aktualizace, pouze vyplnit příslušné ceníky (vč. Číselníku DPH pro zálohy).  

     Co se týče rozpočítávání do vícero sazeb, tak dle vyjádření Generálního finančního ředitelství novela zákona neobsahuje žádná přechodná ustanovení, která by stanovila povinnost rozdělit spotřebu pitné vody na období do 30. 4. 2020 a na období od 1. 5. 2020.  Povinnost rozdělit odečet tedy není, ze zkušenosti však víme že při ročních uzávěrkách je vždy lepší mít řešenu fakturaci při změně ceny (sazby) do příslušných období.  Jedná se o technický výpočet (nikoliv o pouhé porovnání spotřeby s předchozími odečty nebo rozpočet dle měřidel, která nejsou odečtová – jak rovněž upozorňuje FGŘ).   Rozhodnutí, jak se postavíte k rozdělení odečtů do vícero cen anebo použijete fakturaci jen v nové sazbě je jen na Vás, doporučujeme však konzultaci s auditorem nebo daňovým poradcem který se podepisuje pod Vaše daňové přiznání.

 

POSTUP VE FVS

1)      Ceník za m3 VS -  všichni

 

Tento ceník stačí naplnit před prvním vkládáním odečtů, kde bude tato cenová úroveň použita (stačí tedy po uzávěrce za duben)

 

 

 

2)      Ceník paušálních sazeb – jen používáte-li pevnou složku ceny

 

3)      Varianty paušálních sazeb – jen používáte-li pevnou složku ceny

Zde uvádíte jen cenovou úroveň a typ (zde již není sazba, ale musí být shoda v cenových úrovních)

 

 

4)      Zálohy:  - doporučujeme všem, aby pro mimořádné případy přeplatků pokud jsou brány jako zálohy byl proveden správný výpočet DPH

4a ZALOHY_DPH  (přes volbu Saldo – Nastavení úhrad)

Doposud byly změny v sazbě DPH pro zálohy řešeny koeficientem, který byl pevně zadán v programu pro dtb. Saldo úhrady.  Od loňské změny výpočtu DPH u záloh je NUTNÉ vložit i tento řádek v dtb. Zalohy_DPH. Tento řádek by měl být vložen nejpozději 1.5. (resp. první pracovní den v květnu)

 

4b Zálohy – číselník zaúčtování

Volba:  Generátor – Další podmínky – Nastavení záloh

Poslední volba – změna výpočtu DPH  - datum by měl být již od loňského roku v rozpětí mezi 01-07/2019, pokud je, nic není nutno měnit. Pokud je datum jiný, prosím kontaktujte nás.

Číselník zaúčtování DPH u záloh -  doporučujeme aktualizovat všem, kteří rozlišují zvlášť účty pro různé sazby DPH

Číselník nového zaúčtování dle DPH. Sazba zde již může existovat z předešlých období, zkontrolujte však prosím správnost vložených účtů.

Kontrola první úhrady v květnu – doporučujeme první úhradu v květnu vložit v Saldo_uhrady a provést optickou kontrolu. Program při změně sazby (máte-li správně vloženo a nastaveno) pak sám při vložení úhrady zálohy zjistí změnu sazby a kontrolní hláškou :  Změnit % DPH z 15 na 10 dle data zálohy ?

Pokud došlo k zobrazení této hlášky, pak máte zálohy správně nastaveny a již můžete pokračovat v hromadném párování úhrad

 

5)      Odečty

Již při pořizování odečtů je nutné mít rozhodnuto, zda-li budete fakturovat ve vícero sazbách či pouze za jednu. Dle toho pak volíte formulář buď ve vícero cenách nebo klasický rozšířený formulář s jednou cenovou úrovní.  Pořídíte-li však odečty s jednou sazbou, pak zpětně už nezjistíte kolik m3 proteklo do května, než se sazba změnila.

6)      Generátor

Budete-li generovat ve vícero cenách, pak nezapomeňte v generátoru nastavit podmínky u odečtů a paušálů – DLE CEN.