Galerie sestav - externí fakturace

Upozornění: 
 - Pokud stáhnete jednotlivé sestavy s příponou zip, musíte je rozzipovat do adresáře k programu (po rozbalení mají příponu insertSQL), proveďte v hlavním menu menu.gif (10379 bytes)volba saldo a sestavy načtení sestav.
 - Pokud stáhnete celou databanku sestav (je samorozbalovací EXE), spusťte tento soubor, rozbalte ho na disketu (unzip to folder A:\)wpe1.gif (6794 bytes) a proveďte v DATABANCE SESTAVY (v databance všech sestav, otevírá se v hlavním menu menu.gif (10379 bytes)tlačítkem sestavy) volba GB-DOKTOR - příjem vět do databázewpe6.gif (17961 bytes).

Název sestavy

Náhled sestavy

Stažení sestavy

Opis DPHvydané faktury wpe1A.gif (27913 bytes)stáhnout
DPH vydané fakturywpe18.gif (29309 bytes)stáhnout
   
Opis zaúčtování VFwpe20.gif (24099 bytes)stáhnout
Součet DPHwpe24.gif (16973 bytes)stáhnout
Zaúčtování VF po účtechwpe26.gif (18345 bytes)stáhnout
Zaúčtování VF po účtech a stř.wpe28.gif (25018 bytes)stáhnout
Zaúčtování VF po fakturách, stř. a účtechwpe2A.gif (23775 bytes)stáhnout
   
   
Databanka SESTAVwpe1.gif (19869 bytes)stáhnout