Zaokrouhlování po novele zákona o DPH od 1.4.2019

Haléřové vyrovnání již nesmí být odečítáno ze základu daně, jak tomu bylo doposud a mělo by být použito jen pro hotovostní platební styk.   Při tvorbě daňových dokladů se dá předpokládat, že hotovostní plaby budou probíhat u složenek, avšak z praxe víme, že mnozí odběratelé jimž jsou doručovány doklady ve formě složenky, často hradí doklad převodem z BÚ. Rovněž tak u faktur se často setkáváme s případy, kdy odběratel přijde uhradit fakturu do poklady podniku či snad sám iniciativně vyplní složenku na poště.  Z tohoto důvodu jsem připravili možnost, že každý uživatel se může rozhodnout sám, v jakém rozsahu danění zaokrouhlování faktur si vybere.

Generování faktur nyní používá 2 možností. Generování (a generátor) stávající a Generátor nový, který naplňuje nové položky. Uživatelé poznají který z těchto generátorů používají a to dle doplněného textu v něm. Pokud v generátor nevidíte + daň z HV a doplněnou aktuální novelu, pak je použit stávající Generátor (bez rozpočítávání HV na základ a DPH) . To který generátor je použit je definováno obdobím. Standardní nastavení a jeho použití je, pokud v Generátoru faktur máte nastaveno OBDOBÍ 10.2019 a zároveň je v dalších podmínkách volba Zaokrouhlit s DPH od....  (viz na konci popisu) je také vyplněno 10.2019.  Za těchto podmínek se používá do 9. měsíce původní generátor a od 10. měsíce tento nový.  V případě že používáte rozpočet HV na základ a DPH i pro období starší, řídí se použití nového generátoru vyplněním v položce Zaokrouhlit s DPH od  hodnotu: VŽDY.

Nastavení podmínek pro zaokrouhlování je ve volbě:   Generátor -> Další podmínky:

Druhý button v levém sloupci nabízí dvě možnosti:

1) Nezaokrouhlovat - potom další dvě volby pod tímto buttonem nebudou použity, program nebude zaokrouhlovat vůbec a veškeré doklady budou na haléře

2) Celkem na celé koruny -  zaokrouhlování bude podle matematického předpisu, od pětky nahoru, menší dolu. Každé zaokrouhlení bude rozpočítáno na základ a daň a to dle vzorce:  DPH HV = HV - (HV/1,15), základ pak jako rozdíl těchto dvou částek.    Zaokrouhlení však  bude provedeno POUZE pro typy dokladů, které jsou vyplněny v další podmínce (button hned pod touto volbou):

Zaokrouhlit jen typ (F,S,I) - zaokrouhlování bude použito POUZE pro typy zde uvedené. Pokud budete chtít pouze složenky, bude zde jen "S" (složenky budou zaokrouhleny, ostatní doklady budou na haléře) Pokud zde uvedete další typy budou zaokrouhleny. Pokud však používáte více typů (třeba "D") a nebude zde uveden, nebude se zaokrouhlovat. Rozhodnete-li se pro použítí zaokrouhlování pro všechny typy dokladů, musí zde být uvedeny všechny použité typy .

Zaokrouhlit s DPH od......   je poslední button, který se vztahuje k novému způsobu zaokrouhlování je datumový a určuje od jakého období bude rozpočítává HV na základ a daň provádět. Defaultní hodnota je 10.2019 Vyplní se ve tvaru MM.RRRR. Pokud jej chcete použít pro starší období než 10/2019 pak druhá nabídka tohoto buttonu je Vždy.  Tento datum je rozhodující právě pro použítí příslušného Generátoru ( popsáno v úvodu popisu).

Poslední nutná úprava se týká vzoru faktur a složenek. Úprava se týká vložení řádku pro HV (tak aby byl pod sloupci základů a daní) a možnosti použít i při tisku kopíí starších dokladů původně použité HV bez základu a daně.

Řádek H.V. je nyní v Rekapitulaci jako poslední před součtovým řádkem Celkem.   Pokud jej ve faktuře nevidíte (a nejedná se o tisk staršího dokladu) pak nemáte aktuální vzor, kontaktujte nás !!!   Může se tak stát třeba v přípdě opravných daňových dokladů a pod.

www.GB-SOFT.cz