ABCDEFGHIJ
1
VFA7, VFA8, OPO - soubor csv, víceřádkové faktury
2
3
Typ souboru: CSV
4
Oddělovač: středník (;)
5
Textové hodnoty: Nejsou v uvozovkách
6
Oddělovač v numerickém poli: tečka (.) při exportu je však tento parametr volitelný (lze i čárka)
7
Počet řádků: není omezen
8
9
10
Hlavičky
11
Poř.čís.SloupecMax.délkaTypFormátPoznámkaHodnotaVysvětlivka - pozn.2
12
1TYP_R1řetězecXH = označuje řádek s hlavičkou dokladuH
13
2RRRR4číslo9999Roční účetní období2015
14
3TPDK5řetězecXXXXXdefault hodnota: TPDDK
15
4RD2řetězecXXdefault hodnota: 51
16
5CSDK6číslo999999Číslo dokladu = (č. faktury)
17
6PO15řetězec1E+15Pojem (variabilní symbol) = (č.faktury)jednoznačné = evidenční číslo dokladu
18
7RA2řetězecXXdefault hodnota: 51default hodnota: 51
19
8ADDO9řetězecXXXXXXXXXdefault hodnota: XXdefault hodnota: XX
20
9DMDK10datumDD.MM.RRRRDatum vystavení
21
10DMSP10datumDD.MM.RRRRDatum splnění
22
11DMSL10datumDD.MM.RRRRDatum splatnosti
23
12TPPL16řetězecxxx...Forma úhradynevyplňuje se
24
13TXDK50řetězecxxx...Poznámka k dokladunevyplňuje se
25
14CEUHTU14číslo99999999999.99Celkem k úhradě v tuzemské měněCelkem hodnota dokladu
Je-li u dokladu v řádcích R řádek s typem ZD (zpět do záloh) je hodnota této položky oproti součtu Základu daně snížena právě o hodnotu převodu do záloh. Zálohová platba je následně evidována jako další položka s řádkem H a R a adekvátním typem zálohy v řádku R v položce TXVA (SP = sipo, ZA = záloha převodem)
26
15CEUHVA14číslo99999999999.99Celkem k úhradě v zahraniční měněnevyplňuje se
27
16DPTU114číslo99999999999.99DPH CELKEM za doklad - snížená sazbaCelkem DPH dokladu
28
17DPTU214číslo99999999999.99DPH CELKEM za doklad - základní sazba0
29
18DPTU314číslo99999999999.99DPH CELKEM za doklad - druhá snížená sazba0
30
19KDME3řetězecXXXKód měnyčíselníková položka
31
20KU14číslo999999.9999999Kurs (CZK)0
32
21ADOD9řetězecXXXXXXXXXKód adresy odběratelečíslo odběratele
33
22
OD_INSTITUCE
80řetězecXxx...Jméno firmy odběrateleOdběratel název
34
23
OD_PRACOVNIK
32řetězecXxx...Jméno fyzické osoby nebo pracovníka ve firmě odběratelejméno zástupce / kontaktní osoby
35
24OD_ODDELENI39řetězecXxx...Oddělení - pracoviště ve firmě odběratelenevyplňuje se
36
25OD_ULICE40řetězecXxx...Ulice odběrateleOdběratel ulice
37
26OD_MESTO24řetězecXxx...Město odběrateleOdběratel město
38
27OD_STAT24řetězecXXX...Stát odběratele
Odběratel stát / není-li vyplňěno, bere se automaticky hodnota Česká republika
39
28OD_PSC6řetězec999 99,99999PSČ odběrateleOdběratel PSČ
40
29OD_DIC14řetězecXXX...DIČ odběrateleOdběratel DIČo
41
30OD_ICO10řetězec9999999999IČ odběrateleOdběratel IČO
42
31ADPR9řetězecXXXXXXXXXKód adresy příjemce
nevyplňuje se / číslo odběratele je pouze jedno - viz položka H21/ADOD
43
32PR_INSTITUCE80řetězecXxx...Jméno firmy příjemcePlátce (je-li rozdílný od odběratele = zasílací adresa
44
33
PR_PRACOVNIK
32řetězecXxx...Jméno fyzické osoby nebo pracovníka ve firmě příjemce
45
34PR_ODDELENI39řetězecXxx...Oddělení - pracoviště ve firmě příjemce
46
35PR_ULICE40řetězecXxx...Ulice příjemceulice zasílací / je-li rozdílná od ulice odběratele
47
36PR_MESTO24řetězecXxx...Město příjemceobec zasílací / - " -
48
37PR_STAT24řetězecXXX...Stát příjemceCZ
49
38PR_PSC6řetězec999 99,99999PSČ příjemcepsč zasílací / - " -
50
39PR_DIC14řetězecXXX...DIČ příjemcenenaplňuje se
51
40PR_ICO10řetězec9999999999IČ příjemcenenaplňuje se
52
41HST5řetězecXXXXXkód střediskanenaplňuje se
53
42HZA9řetězecXXXXXXXXXkód zakázkynenaplňuje se
54
43HAK5řetězecXXXXXkód akcenenaplňuje se
55
44OD_KDZE3řetězecXXXkód země odběratelenenaplňuje se
56
45PR_KDZE3řetězecXXXkód země příjemcenenaplňuje se
57
46KS10řetězecXXXXXXXXXXkonstantní symbolnenaplňuje se
58
47OD_PRBAUC6řetězec999999předčíslí bankovního účtu odběratelenenaplňuje se
59
48OD_BAUC27řetězec999…číslo bankovního účtu odběratelenenaplňuje se
60
49OD_BA39řetězecxxx…název bankovního účtu odběratelenenaplňuje se
61
50OD_NSK11řetězec999…numerický směrový kód odběratelenenaplňuje se
62
51OD_SWIFT11řetězecXXX...kód banky odběratelenenaplňuje se
63
52OD_IBAN34řetězecXXX...IBAN odběratelenenaplňuje se
64
53OD_EMAIL50řetězecXXX...E-Mail odběrateleNEPOVINNÉnepovinné
65
54CSSM16řetězecxxx...číslo/označení smlouvyNEPOVINNÉ - jedná se o údaj z hlavičky dokladunepovinné, přidáno 12.11.2015
66
55EVCSDK30řetězecxxx...Evidenční číslo dokladuNEPOVINNÉnepovinné, přidáno 08.12.2015
67
68
Řádky
69
Poř.čís.
SloupecMax.délkaTypFormátPoznámka
70
1TYP_R1řetězecXR = označuje řádek s řádkem dokladuR
71
2ZDTU14číslo99999.99Základ daně v tuzemské měně (Kč)Kč základ
72
3ZDVA14číslo99999.99Základ daně v zahraniční měněnaplněno nulou
73
4DPTU14číslo99999.99Částka DPH v tuzemské měně (Kč)Kč DPH
74
5DPVA14číslo99999.99Částka DPH v zahraniční měněnaplněno nulou
75
6KDDP3řetězecXXXKód členění (statistika)číslo statistiky / interní ve FVS
76
7SZDP5číslo99.99Sazba DPH v %15%
77
8MJ14číslo999999.999999Počet měrných jednotek - reálné číslofakturované m3
78
9TXTU76řetězecxxx...Text řádku dokladu v češtiněVodné, stočné, záloha, HV
79
10TXVA76řetězecxxx...Text řádku zkratka (V=vodné, S=Stočné,HV=hal.vyrovnání, ZA=Záloha zúčtované, ZD= převod přeplatku/nedoplatku zpět do záloh) Z = záloha přijatá, S = záloha přijatá přes SIPOu záloh, které se převádějí zpět do záloh (ZD) není DPH, to je zvlášť pak při zápisu do uhrazených záloh (je i jinak koeficient (shora)) Tyto zálohy jsou s DPH pak zvlášť v řádku s typem Z nebo S
80
11ST5řetězecXXXXXXXXXXKód střediska
není-li zaškrtávátko "Krátit" (jen pro Praves 3 znaky) pak doplní celé středisko tj 10 znaků
81
12ZA9řetězecXXXXXXXXXKód zakázkynenaplňuje se
82
13AK5řetězecXXXXXKód akcenenaplňuje se
83
14OP6řetězecXXXXXXKód operacenenaplňuje se
84
15KU14číslo99999.99999Kurznenaplňuje se
85
86
87
88
89
90